ซูเปอร์โพลระบุรัฐบาลได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นหลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจัดการไวรัส


เพิ่มเพื่อน    

 

29 มี.ค.2563 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความต้องการ ปชช. กับ จุดยืนการเมือง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,185 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา 

เมื่อถามถึงการรับรู้ของประชาชน และ การเข้าขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้ พบว่า เกือบ 1 ใน 3 หรือร้อยละ 31.9 รู้แต่ไม่ชัดเจน รองลงมาคือ ร้อยละ 26.3 รู้แต่ทำบางอย่างที่ขอได้ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 25.4 รู้แต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ร้อยละ 11.3 รู้และทำทุกอย่างที่ขอได้ตามสิทธิ และ ร้อยละ 5.1 ยังไม่รู้อะไรเลย

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึง ความต้องการของประชาชนจากรัฐบาล ช่วงวิกฤตโควิด-19 พบว่า ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 100 คือ ร้อยละ 95.8 ต้องการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิดได้ไว้กับตัว ร้อยละ 95.1 ต้องการหน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัสได้จริง ร้อยละ 91.5 ต้องการลงทะเบียนใน Apps คนส่งของ ส่งอาหารรับสิทธิลดน้ำมัน ลดราคาขนส่ง 

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.8 ต้องการให้รัฐบาลทุ่มเททุกอย่างไปดูแล แพทย์ พยาบาล รักษาผู้ป่วย ร้อยละ 86.1 ต้องการขยายเวลา จ่ายค่าเช่า หอพัก คอนโด รัฐช่วยผู้ประกอบการแทน ร้อยละ 82.4 ต้องการ ลดต้น ลดดอกผ่อนบ้าน ร้อยละ 74.5 ต้องการ โรงทาน ออนไลน์ รับอาหารแห้ง ของใช้จำเป็น ส่งถึงบ้าน และร้อยละ 34.9 ต้องการอื่น ๆ เช่น รณรงค์คนอยู่บ้าน ไม่รังเกียจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เดี๋ยวโควิดก็ผ่านพ้นไปแต่คนไทยต้องอยู่ด้วยกันต่อ การเมืองเลิกขัดแย้ง ช่วยเหลือประชาชนก่อน เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือ แนวโน้มจุดยืนการเมืองของประชาชน ตั้งแต่ เมษายน 2562 ถึง ก่อน และ หลัง ประกาศสภาวะฉุกเฉิน ช่วงโควิด-19 พบว่า กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาล เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.6 ก่อนประกาศสภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 29.1 หลังประกาศสภาวะฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในขณะที่ กลุ่มผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาล ลดลงจากร้อยละ 47.7 มาอยู่ที่ร้อยละ 26.1 โดยมีกลุ่มพลังเงียบร้อยละ 44.8 เป็นตัวแปรสำคัญทางการเมืองช่วงโควิด-19

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ถ้ารัฐบาลทำดีมีผลงาน ตอบโจทย์ โดนใจ ตรงเป้าความต้องการของประชาชน ประชาชนก็พร้อมสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้ว และผลโพลครั้งนี้พบว่ากว่าร้อยละ 95 ต้องการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสได้ และกว่าร้อยละ 95 เช่นกันต้องการหน้ากากอนามัยที่ป้องกันไวรัสได้จริง ส่งถึงมือประชาชนทั้งประเทศ คนทุกกลุ่มไม่ว่าตอนนี้เขาเป็นพลังเงียบหรือไม่หนุนรัฐบาล พวกเขาก็พร้อมจะสนับสนุนรัฐบาลเพราะร้อยละ 95 คลุมไว้หมดทุกกลุ่มแล้ว จากนี้ไปก็ทำงานให้ตรงกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ หาข้อมูลที่ดีก่อนตัดสินใจทำ ประเทศชาติและประชาชนจะได้เดินหน้าต่อไปได้ดีขึ้น บ้านเมืองสงบสุข ผู้คนไม่ต้องเรียกหาการยึดอำนาจให้วุ่นวายกันอีกต่อไป
 


๑๔ ตุลา ๑๖ ๖ ตุลา ๑๙ พฤษภาทมิฬ ๓๕ ผมเห็นมาทุกม็อบ เข้าไปอยู่ในม็อบก็มี

เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ