'อดีตสสร.'แนะรัฐบาลใช้กลยุทธ์สื่อสารสู้การแพร่ระบาดโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

29 มี.ค.63-นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)2540 เสนอแนะอีกหนึ่งการแก้ปัญหาโควิด-19ว่า การสื่อสารรณรงค์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการรับรู้ โน้มน้าวใจเพื่อเปลี่ยนทัศนคติและพฤติของคน ควรถูกรัฐบาลนำไปใช้เพื่อเอาชนะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา บรรลุเป้าหมายคือ ลดจำนวนคนติดเชื้อ ผู้ป่วยหนักและคนเสียชีวิต

นายบุญเลิศกล่าวว่า การสื่อสารรณรงค์ในภาวะวิกฤตโรคระบาดจะต้องมีกลยุทธ์ ดำเนินการโดยผู้ที่มีประสบ การณ์ มีความเข้าใจในหลายมิติ ซึ่งปกติภาคราชการจะทำไม่ได้และไม่เคยทำ มี 2 เรื่องที่ท้าทายศักยภาพของทีมงานสื่อสารของรัฐบาลว่าจะกระทำได้หรือไม่ แค่ไหนได้แก่1.กำหนดกลุ่ม เป้าหมายที่มีอยู่มากหมาย หลายกลุ่ม สื่อสารไปให้ถึงแต่ละกลุ่มสร้างการรับรู้ให้เข้าใจง่าย มีพลัง ผลิตเนื้อหาและใช้สื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย แยกตามพื้นที่ แยกตามอาชีพ แยกตามอายุ แยกตามศาสนา แยกตามอายุฯลฯ 2.กำหนดกลยุทธ์การใช้สื่อออนไลน์
 
"เนื่องจากสื่อออนไลน์มีบทบาทและอิทธิพลกับคนในสังคม ดังนั้นจึงต้องวางกลยุทธ์สื่อออนไลน์ซึ่งมีหลายแพลทฟอร์ม ต้องรับว่า ข่าวสารและภาพในออน ไลน์ มีมากมายมหาศาล คนที่มีมือถืออ่านไม่หวาดไม่ไหว เขียนหรือพูดยาวเกินไปก็รำคาญ ขี้เกียจอ่าน ขี้เกียจฟัง-ดู อย่างไรก็ตามสื่ออื่นๆก็มองข้ามไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ โบชัวร์ แผ่นป้าย บุคคลก็เป็นสื่อประเภทที่สำคัญ การสื่อสารรณรงค์ในภาวะวิกฤตโรคระบาดเป็นสิ่งจำเป็นที่รัฐบาลควรรีบนำมาใช้เพื่อสู้รบกับโควิด-19ให้ได้ชัยชนะ"


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"