'เทพไท'กระทุ้งรัฐหามาตรการดูแล'บุคลากรทางการแพทย์-รพ.สต.-คนในชนบท'


เพิ่มเพื่อน    

30 มี.ค. 63 – นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้ร่วมกิจกรรม “ปรบมือให้กำลังใจ”กับบุคลากรทางการแพทย์และได้ส่งป้ายข้อความให้กำลังใจเพื่อรณรงค์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในการปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าการแพร่เชื้อจะลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตกกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคใต้  ซึ่งรัฐบาลต้องเร่งรีบหามาตรการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนกับกลุ่มบุคคล 3 กลุ่มคือ 

1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรักษาผู้ติดเชื้อ เปรียบเสมือนด่านหน้าของการต่อสู้ เป็นแม่ทัพในสนามรบกับเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลจะต้องอุดหนุน จัดหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ให้กับบุคคลกลุ่มนี้อย่างดีที่สุด เพราะถ้าบุคคลกลุ่มนี้ไม่สามารถป้องกันตัวเอง จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ได้ ก็จะทำให้สูญเสียแม่ทัพ และพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นรัฐบาลต้องจัดงบประมาณอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ

2.กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นบุคลากรด้านหน้าในชนบท ที่จะต้องทำงานเพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อขั้นปฐมภูมิ ก่อนที่จะนำตัวผู้ติดเชื้อส่งต่อโรงพยาบาลในเมือง ซึ่งเป็นบุคลากรที่ถูกละเลย และถูกมองข้ามไป ทั้งๆ ที่เป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในชนบท ซึ่งมีความเหน็ดเหนื่อยไม่แพ้บุคลากรกลุ่มอื่นๆ รัฐบาลต้องจัดงบประมาณ จัดหาอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ สนับสนุนการทำงานของ อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ รพ.สต.อย่างเต็มที่ด้วย

3.กลุ่มคนในชนบท ซึ่งทางไกลจากโลกข้อมูลข่าวสาร ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ และมีราคาแพง การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้กันเอง ก็ขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และอาจจะมีปัญหาเรื่องมาตรฐาน หรือคุณภาพของหน้ากากอนามัยที่ผลิตเพื่อใช้เอง รัฐบาลควรจะจัดงบประมาณสนับสนุน จัดซื้อหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ เพื่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในชนบทให้มีใช้ กันอย่างทั่วถึง 

“จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณก้อนใหญ่ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชน โดยยอมเสียงบประมาณจำนวนมากในการป้องกัน ซึ่งคุ้มค่ากว่าการที่รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก ในการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในภายหลัง จะเป็นการสูญเสียทั้งเงินงบประมาณ และบุคลากรทางการแพทย์ และทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง” นายเทพไท ระบุ.


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"