'ที่ปรึกษารมว.แรงงาน' ตอบชัดๆ 'บริษัทปิดลูกจ้างรับเงินจากใคร?'


เพิ่มเพื่อน    

30 มี.ค. 63 - ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังนี้

#บริษัทปิดลูกจ้างรับเงินจากใคร?

#มีคำถาม ถามว่า “ถ้านายจ้างไม่ได้ปิดกิจการ ให้หยุดงานจะกี่เดือนก็แล้วแต่ ลูกจ้างสามารถรับเงินจาก ปกส. ได้มั๊ย และนายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างหรือไม่ ถ้าจ่ายต้องจ่ายเท่าไหร่คะ”

ตอบ แยกเป็น 2 กรณีครับ

1. หากเป็นการหยุดกิจการด้วยเหตุสุดวิสัย (โควิด -19) โดยคำสั่งรัฐบาล/ ผวจ.ให้ปิด หรือนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงาน กักตัว ด้วยเหตุที่มีลูกจ้างติดโควิด /ลูกจ้างมีความเสี่ยงจากการสัมผัสโควิด

กรณีนี้ ลูกจ้างสามารถไปรับเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย กับทาง สปส.ได้

2. หากปิดกิจการด้วยเหตุอื่นหรือเป็นเหตุสืบเนื่องมาจากโควิด ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย

กรณีนี้ นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาตรา 75 คือ นายจ้างต้องแจ้งลูกจ้างและกรมสวัสฯ เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างร้อยละ 75 ของค่าจ้างไปจนกว่านายจ้างจะเปิดกิจการ

ซึ่งในส่วนนี้ ไม่สามารถรับเงินกรณีว่างงาน จาก สำนักงานประกันสังคมได้เพราะถือว่าลูกจ้างยังไม่ได้ออกจากงาน และยังมีการจ่ายค่าจ้างอยู่ครับ

กรณีนี้ เข้ามาตรา 75 คือ นายจ้างต้องแจ้งลูกจ้างและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างร้อยละ 75 ของค่าจ้าง ไปจนกว่านายจ้างจะเปิดกิจการครับ


ในความเห็นผมนะ กรณี ทหารอียิปต์ "ติดเชื้อโควิด" เข้าพักโรงแรมที่ระยอง และเข้าห้าง ไล่เลียงตามตารางเวลาแล้ว วิตกได้........

บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ