คลังไฟเขียวงบปราบโควิด76จ.! จังหวัดละ50ล้าน


เพิ่มเพื่อน    

30 มี.ค. 63 - นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ข้อ 18 กรณีขอขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ทั้ง 76 จังหวัด จากจังหวัดละ 10 ล้านบาท ขยายวงเงินเป็นจังหวัดละ 50 ล้านบาท โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ) ได้ใช้ในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน : ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019 หรือโรคโควิด-19
          
รมช.มหาดไทย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในขณะนี้ได้ขยายวงไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น เรามีความกังวลในเรื่องขอการรับมือ ซึ่งเดิมผู้ว่าราชการจังหวัดมีเงินทดรองราชการฯเพื่อใช้ในการป้องกันหรือยับยั้งสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่อยู่แล้ว ในวงเงิน 10 ล้านบาท แต่ด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฯนั้นมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการเสียชีวิตของประชาชน จึงจำเป็นจะต้องมีการขยายวงเงินเพื่อใช้ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังกล่าว ให้ผู้ว่ามีความคล่องตัวมากขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการยับยั้งการแพร่ระบาดลงได้โดยเร็ว
          
สำหรับการผลิตหน้ากากผ้าซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศได้เร่งดำเนินการผลิตแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ อปท. ต่างๆ นั้น ถึงวันนี้ผลิตแจกจ่ายไปแล้ว จำนวน 37.4ล้านชิ้น  จากเป้าหมายที่จะดำเนินการ 50 ล้านชิ้น.

 


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ