ยะลาพบผู้ป่วยโควิดตายรายที่2! ชายวัย79กลับจากมาเลย์มีโรคประจำตัว


เพิ่มเพื่อน    

31 มี.ค. 63 - นายสงกรานต์ ไหมชุม  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ฉบับที่ 4  กรณี ผู้ป่วย COVID-19 จังหวัดยะลา เสียชีวิตรายที่ 2  โดยมีข้อความว่า  สถานการณ์จังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม 38 ราย รายใหม่ 0ราย รักษาหายสะสม 3 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย

กรณีผู้ป่วย COVD-19 จังหวัดยะลาที่มีรายงานเสียชีวิต 1 รายในวันนี้ นับเป็นการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายที่ 2 ของจังหวัดยะลา ผู้เสียชีวิต เป็นเพศชาย อายุ 79 ปี อาชีพ พ่อบ้าน (ไม่ได้ประกอบอาชีพ) สัญชาติไทย นับถือศาสนาอิสลาม อาศัยอยู่ในตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ญาติให้ประวัติว่า เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยเดินทางไปประเทศมาเลเชีย (รัฐกลันตัน) เพื่อไปงานแต่งงาน โดยสารโดยรถตู้ไม่ได้ค้างคืน ญาติให้ประวัติผู้ป่วยเริ่มปวยวันที่ 21 มีนาคม 2563 อาการอ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว  วันที่ 23 มีนาคม 2563 เข้ารับการรักษาครั้งแรกที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ที่แผนกผู้ป่วยนอกมาด้วยอาการไข้ ผู้ป่วยไม่ได้ให้ประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยง ได้รับยากลับบ้าน 

ต่อมาอาการไม่ดีขึ้นและวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาอีกครั้ง มาด้วยอาการไข้ 39.1 องศาเซลเซียส ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ และได้รับการเอ็กซเรย์ปอด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ส่งต่อผู้ปวยไปรักษาโรงพยาบลยะลา วันที่ 28 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยมีประวัติโรคประจำตัวโรคไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน ผลทางห้องปฏิบัติการรายงานผลการตรวจ พบเชื้อ COVID-19 ทีมแพทย์ให้การรักษาอย่างเต็มที่ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.15 น. ได้รับรายงานผู้ป่วย เสียชีวิตที่โรงพยาบาลยะลา  

ทั้งนี้ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน จำนวน 2 คนได้แก่ ภรรยา และหลาน ผลการตรวจผู้สัมผัสร่วมบ้าน พบว่า ภรรยารอผลการตรวจ ส่วนหลานไม่มีอาการไม่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ กักตัวเอง 14 วัน ผู้สัมผัสร่วมชุมชนที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยก่อนสงสัยติดเชื้อโรค OVD-19 จำนวน 5 คน ทุกคนสังเกตอาการที่บ้าน  และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำ 14 วันอย่างเคร่งครัด.


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"