มท.ประกาศให้นอภ.กำหนดวัน-สถานที่เกณฑ์ทหารปี63ใหม่


เพิ่มเพื่อน    

31 มี.ค. 63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยออกประกาศเรื่องการเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี2563  จากเดิมวันที่ 1เมษายน ถึงวันที่12เมษายน เป็นวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 -23 สิงหาคม 2563 (เว้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ) เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)  และลดความเสี่ยงของประชาชนที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯตามประกาศของกระทรวงกลาโหม 

นอกจากนั้น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของนายอำเภอและผู้อำนวยการเขตต่อผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินรับราชการทหารกองประจำการดังนี้

1.ผู้อำนวยการเขตทุกเขต และนายอำเภอทุกอำเภอกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือกใหม่ ภายใน

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 พร้อมกับประกาศแจ้งให้ทหารกองเกินในท้องที่ นำหมายเรียกดังกล่าวมาแก้ไขวัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือกใหม่ ณ สำนักงานเขต หรืออำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563  

2.ทหารกองเกินผู้ใดที่ยื่นขอสิทธิผ่อนผันเนื่องจากอยู่ระหว่างกำลังศึกษาอยู่ภายในประเทศให้นำหมายเรียกเข้ารับราชการทหารมาแก้ไขวัน เวลาและสถานที่ตรวจเลือกใหม่ ณ สำนักงานเขต หรืออำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

3.ทหารกองเกินผู้ใดอยู่ในระหว่างผ่อนผัน แต่มีความประสงค์จะขอสละสิทธิ์ผ่อนผันเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามปกติ ให้แจ้งความประสงค์จะขอสละสิทธิ์ผ่อนผันที่สำนักงานเขต หรืออำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนที่มีผู้มีความประสงค์ผ่อนผัน ทางนายอำเภอ หรือ ผู้อำนวยการเขต จะกำหนดวันไม่ให้ตรงกับวันตรวจเลือกฯ เพื่อกระจายคน และ ลดความแออัด  ซึ่งเดิมเคยมีแนวคิดที่จะดำเนินการทางออนไลน์แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากกฎหมายได้ระบุให้มาแสดงตนฯ ในสถานที่กำหนดไว้ด้วยตัวเอง.


ทะลุ "หลักพัน" แล้วนะครับ สถิติใหม่ล่าสุด "ยอดติดเชื้อโควิด" รายวันของไทย ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ แต่ไม่ต้องตกอก-ตกใจ

โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี