'เสี่ยหนู'ยันไม่ล้วงลูกการสอบสวนแรพพิทเทส


เพิ่มเพื่อน    

1 เม.ย.2563 - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีกระแสว่ามีผู้บริหารระดับสูงของ สธ.แทรกแซงการตรวจสอบและอนุมัตินำเข้า น้ำยาตรวจเชื้อโควิด-19  หรือ Rapid test ของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่านการประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่ภายหลังกลับว่าไม่สามารถบ่งบอกผลการติดเชื้อได้อย่างแม่นยำ ว่า สธ.ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ โดยให้นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ.เป็นประธานกรรมการการตรวจสอบ ซึ่งจะยังไม่ขอตอบคำถามใดๆ แต่ยืนยันว่าจะไม่เข้าไปแทรกแซงในกระบวนการตรวจสอบ และจะไม่เข้าไปพูดคุยในเรื่องนี้ เพื่อให้คณะกรรมการทำงานอย่างมีอิสระ  สื่อมวลชนสามารถไปสอบถามความคืบหน้าได้จากคณะกรรมการ 

สำหรับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ 30 มี.ค.63  ที่ 404 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีชุดตรวจโควิด-19 Rapid Test ของบริษัทแห่งหนึ่ง มีนายศุภกิจเป็นประธานร่วมด้วย พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย อดีตเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ศ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์  นายพงศธร พอกเพิ่มดี รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  และผู้อำนวยการกลุ่มสร้างเสริมวินัยและระบบคุณธรรม ร่วมเป็นกรรมการ  โดยให้มีอำนาจหนังสือเรียกบุคคลหรือหน่วยงานใด  มาให้ถ้อยคำพร้อมเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"