สถานทูตไทยขอความร่วมมือคนไทยในสหรัฐ ชะลอการเดินทางกลับประเทศชั่วคราว


เพิ่มเพื่อน    

3 เม.ย.63 -  เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โพสต์ข้อความประกาศขอความร่วมมือคนไทยในต่างประเทศชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยระบุว่า

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2563 ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติให้ขอความร่วมมือคนไทยในต่างประเทศชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อรักษาสุขภาพทั้งคนไทยในประเทศและผู้ที่จะเดินทางกลับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบเตรียมการให้เหมาะสม

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเรียนและขอความร่วมมือ ดังนี้

(1) ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยชะลอการเดินทางออกไปเป็นหลังวันที่ 15 เมษายน 2563

(2) ระบบลงทะเบียนขอใบรับรองของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ จำเป็นต้องปิดชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. เวลากรุงวอชิงตัน เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

(3) ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว ยังสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยต้องแสดงใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly health certificate) ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และกักกันเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 14 วันในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรให้เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยในทุกกรณี

ขอให้ท่านติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต www.thaiembdc.org และสถานกงสุลใหญ่ฯ ทั้งสามแห่งในสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด สำหรับคนไทยที่ตกค้างยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้และประสบปัญหาต้องการได้รับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่อีเมล consular@thaiembdc.org และหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline) (202) 999 7690 (202) 431 0882 (202) 465 0938 (202) 431 7766 หรือส่งข้อความทาง Facebook ที่ Thai Consular Section, Royal Thai Embassy, Washington D.C.


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"