วัดปทุมธานีตั้งโรงทานช่วยชาวบ้านเดือดร้อนพิษโควิด 'จา พนม' อาสาส่งข้าวกล่องหมอ


เพิ่มเพื่อน    

5 เม.ย.63- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดชินวรารามวรวิหาร(พระอารามหลวง) ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  พระมงคลวโรปการเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร พร้อม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เทศบาลตำบลบางขะแยง ชุมชนคุณธรรมวัดชินวรารามวรวิหาร ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่กรมปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมกันจัดตั้งโรงทาน ตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ให้จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) โดยวันนี้มีประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดชินวรารามที่ทราบข่าวได้เดินทางมารับข้าวกล่องและน้ำดื่ม โดยมีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ ว่ารับข้าวกล่องเสร็จแล้วให้รีบเดินทางกลับบ้านทันที

 พระมงคลวโรปการที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร  กล่าวว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019หรือ(COVID-19) ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน และฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน

พระมงคลวโรปการ ระบุด้วยว่า พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดมีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล โครงการนี้ทางอาตมาจึงได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ญาติโยมและชุมชนคุณธรรมและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวเมืองปทุมธานี ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 "เบื้องต้นได้กำหนดแจกอาหารและน้ำดื่มให้ชาวบ้านและประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30เม.ย.2563 ชาวบ้านและประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมารับอาหาร เป็นประชาชนในเมืองปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือโรคโควิด-19 ที่รัฐบาลได้ประกาศให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ขอให้หยุดการทำงานหยุดกิจการร้านค้าและบริษัทต่างๆไว้ก่อน และขอให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศหยุดการเดินทางอีกด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคของโรคโควิด-19 ดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านบางคนมีครอบครัวที่รับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรหลานจำนวนมากหลายคนขาดรายได้"  

พระมงคลวโรปการ ระบุด้วยว่า ทางวัดชินวรารามวรวิหารจึงเปิดโรงทานให้ประชาชนมารับอาหารข้าวกล่องและน้ำดื่มนำกลับไปทานที่บ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว อีกทั้งยังสนับสนุนข้าวกล่องให้บุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปทุมธานี , เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,เจ้าหน้าที่ตั้งจุดสกัด และเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆ ที่มีความประสงค์แจ้งเข้ามา ก็สามารถมารับข้าวกล่องได้ที่วัด ส่วนบุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลปทุมธานี ทางวัดจะจัดรถไปส่งให้ถึงโรงพยาบาล

ทั้งนี้ผู้ที่มารับข้าวกล่องจะต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้า มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต่อแถวเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เมื่อรับข้าวกล่องแล้วจะต้องกลับบ้านทันทีการจัดตั้งโรงทานและการแจกจ่าย ให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยไม่มีการจัดพิธีการ พิธีกรรม กิจกรรม หรือการบริหารจัดการใดๆ ที่มีบุคคลจำนวนมากมารวมตัวกัน รวมทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ด้านนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่รัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นั้น ทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้เน้นย้ำมาทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่ง ให้ติดตามและเฝ้าระวัง ป้องกันพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามศาสนสถานที่จะมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ทั้งนี้ได้มีข้อแนะนำในการปฏิบัติเบื้องต้น ซึ่งจะต้องสอดคล้องตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อาทิ งดเว้นการจัดงานและประเพณีต่างๆ อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ก็ได้ทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันและควบคุมโรค ให้มีมาตรการเรื่องการป้องกันอย่างเข้มแข็ง การหยุดอยู่บ้าน ถ้ามีความจำเป็นต้องเดินทางควรใส่หน้ากากอนามัยและพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง

ทั้งนี้ดารานักแสดงบทบู๊ จา พนม หรือ ทัชชกร ยีรัมย์ ยังร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19โดยการนำน้ำส้มคั้นสดหลายลังมาสนับสนุน และยังอาสานำรถมาขนข้าวกล่องและน้ำดื่มไปส่งที่โรงพยาบาลปทุมธานีและจุดตั้งด่านสกัดต่างๆในอำเภอเมืองปทุมธานี.


เมื่อคืนเป็นไงครับ? ได้ดูกันเปล่า......... ประชุมรัฐสภาในนัด "แก้รัฐธรรมนูญ" เพื่อตั้ง ส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั่นน่ะ

'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!