'บิ๊กแดง'สั่งทบ.ทำ'คู่มือทหารต้านภัยโควิด-19'แจกกำลังพลนำไปปฏิบัติ


เพิ่มเพื่อน    

6 เม.ย. 63 - ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก (ศบภ.ทบ.) ที่มี พล.อ.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็น ผอ.ศบภ.ทบ. ได้ดำเนินการจัดทำ “คู่มือทหารต้านภัยโควิด-19” ให้กับผู้บังคับหน่วย เพื่อนำไปปฏิบัติ และนำไปแจกกำลังพล รวมถึงครอบครัวทุกค่ายทหาร ซึ่งคู่มือทหารต้านภัยโควิด-19 นี้ เป็นคู่มือการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับบุคคลฉบับแรกที่ออกในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันโรคโควิด-19 มีการระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก เป็นโรคที่มีอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วไปยังบุคคลอื่นๆ ก่อนที่บุคคลที่ติดโรคจะมีอาการเจ็บป่วยหรือผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น หรือมีกิจกรรมรวมกันเป็นหมู่มาก 

ทางผู้บังคับบัญชาได้มีความห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชา จึงได้มีคำสั่งให้ศบภ.ทบ. จัดทำคู่มือฯ เล่มนี้ขึ้น เพื่อให้กำลังพลที่กำลังปฏิบัติงานในสถานที่ หรือพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆ รวมไปถึงครอบครัวในชุมชนค่ายทหาร มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจภายนอกหน่วยได้อย่างมั่นใจ โดยขอให้กำลังพลทุกนายติดตามสถานการณ์ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและปฏิบัติตามคำสั่งของกองทัพบกที่ได้สั่งการไปแล้ว รวมทั้งปฏิบัติตามคู่มือเล่มนี้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ปรารถกำชับกำลังพลว่า กองทัพบกในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่ในการเตรียมกำลังพล บุคลากรทางแพทย์ และยุทโธปกรณ์ทุกประเภท ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน รวมถึงการควบคุม พิทักษ์ ปกป้องกำลังพล และครอบครัวของกองทัพบก ที่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้ ดังนั้นกำลังพลทุกนายจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 เพื่อให้สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดโรคโควิด–19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนในสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

“ผมมีความห่วงใยสวัสดิภาพ และสุขภาวะของกำลังพลทุกนาย จึงได้จัดทำคู่มือทหารต้านโควิด-19ขึ้นมา เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวให้รอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กำลังพลทุกนายและครอบครัวของกองทัพบก จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ตลอดจนสามารถเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบก ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์วิกฤติของบ้านเมือง ดังปณิธานที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” พล.อ.อภิรัชต์ ระบุ

สำหรับเนื้อหาภายในเล่มนั้น มีรายละเอียด แบ่งเป็น 6 บท ประกอบด้วย บทที่ 1 ตระหนักรู้ บทที่ 2 การป้องกันตนเอง บทที่ 3 วินัยทหารต้านโรคโควิด-19 บทที่ 4 การเตรียมตัวออกปฏิบัติการ บทที่ 5 อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล และการทำความสะอาด และบทที่ 6 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของกองทัพบก.

 


"เพนกวิน-รุ้ง-ไมค์-อานนท์" วันนี้คึกเขาน่าจะรู้...คึกวันนี้ แต่คุกพรุ่งนี้!เพราะเขาไม่ใช่เด็กแล้ว เป็นทนาย เป็นนักศึกษาปริญญาตรี-โท ยกเว้นนายไมค์ ศึกษาขยะศาสตร์ ในมหา'ลัยชีวิตจริง 

ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!