โพลหนุนเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้นักรบเสื้อกาวน์สู้โควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

08 เม.ย.2563 -  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “กำลังใจ แด่...นักรบเสื้อกาวน์” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์  จำนวนทั้งสิ้น 1,060 คน พบว่า ความเห็นต่อการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโดยหลักการให้บุคลากรทางแพทย์ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 75.8% ระบุว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมา 21.8% ระบุว่าเห็นด้วย และ 1.4% ระบุว่าไม่แน่ใจ มีเพียง 1% เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย

ทั้งนี้เมื่อถามว่าเหตุใดจึงเห็นด้วยที่ ครม.อนุมัติโดยหลักการให้บุคลากรทางแพทย์ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ โดยประชาชนส่วนใหญ่ 83.3% ให้เหตุผลว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรการแพทย์ รองลงมา 63.5% ให้เหตุผลว่าสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับบุคลากรการแพทย์ และ 51.6% ให้เหตุผลว่าบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักควรได้รับสิ่งตอบแทน

สำหรับภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19  ประชาชนส่วนใหญ่ 72.1% ระบุว่ารัฐบาลควรเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยช่วงปฏิบัติงานสถานการณ์การแพร่ระบาด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละตนเอง  รองลงมา 69.9% ระบุว่าควรปรับปรุงสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ 67.1% ระบุว่าควรปรับเพิ่มเงินเดือนหรือเงินค่าตอบแทนประจำจากฐานค่าจ้างเดิมทุกตำแหน่ง
 


มีคนสงสัย......!"สามสัส" ใช้อาหารเม็ด "K กวนตีน" กระมัง สมุน ๓ นิ้ว เสพถึงคลุ้มคลั่ง ออกอาละวาดกลางอากาศหนาวอย่างนั้น?โควิดกำลังระบาด รอบ ๒ แท้ๆ ทั้งบ้านเมืองใช้มาตรการฉุกเฉิน ด้วยเจตนาไม่อยากให้มีการรวมตัวกันมากๆ 

กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?
ถึงเวลาที่ "นายกฯ ต้องทำ"