ทปอ.ประสานหลายหน่วยงาน หาทางออกTCAS หลังเลื่อนเปิดเทอม  


เพิ่มเพื่อน    

 


8เม.ย.63-นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ผช.เลขาฯ ทปอ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดวันปิดภาคเรียนที่ 2/2563 คือ วันที่ 30 เมษายน 2564 นั้น ขณะนี้ ทปอ.กำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงทางออกที่ทุกฝ่ายจะเดินไปด้วยกันได้ เนื่องจากกระบวนการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จะต้องมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) , การสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ,การสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) , วิชาสามัญ 9 วิชา หลังจากที่นักเรียนจบหลักสูตร ม.6 แล้ว  

 

เบื้องต้นคาดว่าเราจะมีการสอบเดือน พฤษภาคม 2564 ประกาศผลคะแนนสอบต่างๆ ในเดือน มิถุนายน 2564 ,กระบวนการรับสมัครเร่ิมกลางเดือน มิถุนายน 2564 และประกาศผลปลายเดือน มิถุนายนหรือต้นเดือน กรกฎาคม 2564 ซึ่งก็จะกระทบต่อการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยที่เปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน     โดยส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  ซึ่งเมื่อมีการขยับการเปิดเทอม ของโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็กระทบกระบวนการรับสมัครและเปิดภาคเรียนระดับอุดมศึกษา เป็นลูกโซ่    อย่างไรก็ตาม ขอให้นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2563 ไม่ต้องกังวลใจ ขณะนี้ยังพอมีเวลาที่ผู้ใหญ่ของทุกฝ่ายจะได้มีการทบทวนถึงผลกระทบต่างๆ และช่วยกันหาทางออกที่ดีที่สุดที่ให้ทุกคนเดินไปด้วยกันได้ทั้งระบบ
    
นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการดำเนินการระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควต้า ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการประมวลผล     ซึ่งจะประกาศผลในระบบวันที่ 22 เมษายนนี้  และการเตรียมการรับสมัครรอบ 3 รับตรงร่วมกันและ รอบ 4 แอดมิชชั่น ระบบ TCAS ได้เปิดระบบให้นักเรียนเข้ามาตรวจสอบข้อมูลต่างๆ โดยวันที่ 7-26 เมษายนนี้   นักเรียนต้องเข้ามาตรวจสอบคะแนนต่างๆ ที่ สทศ.จัดสอบ และเป็นคะแนนที่ต้องใช้ในการสมัครรอบ 3 และ รอบ 4 โดย ทปอ.ดึงคะแนนมาจาก สทศ. หากนักเรียนพบว่าข้อมูลผิดพลาด ให้แจ้งแก้ไขโดยเร็วโดยแนบหลักฐาน ภายในวันที่ 26 เมษายนนี้ เพราะ ทปอ.จะเปิดรับสมัครรอบ 3 วันที่ 17 เมษายน และปิดระบบการรับสมัครรอบ 3 ในวันที่ 27 เมษายนนี้ จากนั้นจะส่งคะแนนต่างๆ ให้ มหาวิทยาลัยประมวลผล 
ทั้งนี้  หากนักเรียนส่งแก้ไขข้อมูลหลังจากที่ระบบทีแคสปิดแล้ว มหาวิทยาลัยก็จะไม่ได้รับข้อมูลที่อัพเดท นอกจากนี้ ทาง สพฐ.กำลังจะส่งคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลาย (GPEX) 6 ภาคเรียน จากโรงเรียนทั่วประเทศ ให้ ทปอ.ในวันที่ 10 เมษายนนี้ ทปอ.จึงขอให้นักเรียนทุกคนเข้ามาตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน เพราะข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นคุณสมบัติในการสมัคร TCAS รอบ 3 และ รอบ 4 

 “ในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นักเรียนจะมีเวลาว่างมาก  ไม่ได้ไปเรียนกวดวิชา  จึงอยากให้ทุกคนอ่านระเบียบการสมัครของมหาวิทยาลัยต่างๆให้ละเอียด เพราะการสมัคร TCAS รอบ 3 เป็นรอบรับตรงที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ เฉพาะของแต่ละสถาบัน ขอให้นักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติตนเองให้ดี หากไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ก็ไม่ควรเสี่ยงหรือท้าทายสมัคร หากผ่านการคัดเลือกและมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่าไม่มีคุณสมบัติ ก็จะถูกคัดชื่อออก เพราะฉะนั้นขออย่าได้ท้าทายเพราะจะเสียอนาคต”ผช.เลขาฯ ทปอ. กล่าว


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก