บุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดปลอดติดเชื้อไวรัสโควิด-19แต่มีกลุ่มเฝ้าระวัง20 คน


เพิ่มเพื่อน    

10 เม.ย.63 -  ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ นายประยุทธ เพชรคุณ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 ในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ว่า นอกจากนี้  ได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการทำงานเหลื่อมเวลา รวมทั้งทำงานที่บ้าน (เวิร์คฟอร์มโฮม )คู่ขนานกัน โดยในช่วงวันที่ 3-9 เม.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานอัยการสูงสูงสุดมีบุคลากรทั้งอัยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทั่วประเทศ 8,400 คน แยกเป็นข้าราชการประมาณ 8,000 กว่าคน ลูกจ้างประจำ 150 คน พนักงานราชการ 33 คน ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้แต่คนเดียว เป็นเรื่องที่ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่  แต่ก็มีบางส่วนเป็นกลุ่มเฝ้าระวัง จำนวน 20 คน เนื่องจากอาจจะไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับคนในครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายประยุทธ ระบุด้วยว่า เพราะฉะนั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ของอัยการที่ทำงานเหลื่อมเวลา มีจำนวนคิดเป็น 36.82 เปอร์เซ็นต์ , ทำงานที่บ้าน จำนวน 48.99 เปอร์เซ็นต์ ทั้งทำงานที่บ้านสลับกับเหลื่อมเวลา จำนวน 14.19 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ อัยการเราพยายามจะใช้มาตรการทุกอย่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกับ ส่วนราชการอื่นๆ และสำนักงานอัยการสูงสุดจะได้สรุปภาพรวมดังกล่าวนี้ให้สื่อมวลชนทราบทุกวันพฤหัส เพราะข้าราชการอัยการทั่วประเทศจะต้องส่งผลการปฏิบัติงานมายัง ศูนย์โควิด-19 ของสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีสำนักนโยบายและงบประมาณเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลภาพรวม

นอกจากนี้ มาตรการอื่นๆ ที่สั่งการให้อัยการทั่วประเทศปฏิบัติไปในแนวเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ การจัดสถานที่ให้เหมาะสม และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับส่วนราชการอื่นๆ และภาคประชาสังคม.


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'