เมืองคอนกางแผนรับกลุ่มเดินทางกลับจากมาเลย์ สั่งปิดต่อร้านเสริมสวย-บ่อนชนไก่ -สนามปลากัดถึง 30 เม.ย.


เพิ่มเพื่อน    

15 เม.ย.63 -  ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับการขยายเวลาปิดสถานประกอบการและการให้บริการบางอย่างตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม และสถานเสริมความงาม ,ร้านคาราโอเกะ ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต ,สถานประกอบการตามที่ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ ,สนามชนโค สนามกัดปลา สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการ ,การให้บริการบางส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกสาขา และการให้บริการบางส่วนของสำนักทะเบียนทุกสำนักทะเบียนออกไป

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางปฏิบัติให้ทุกจังหวัดปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1-3 โดยให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกแห่งไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติร่วมกันให้ปิดร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สถานเสริมความงาม รวมทั้งสถานที่เสี่ยงอื่น ๆ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศปิดไปก่อนหน้านี้ โดยให้ขยายระยะเวลาการปิดไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบกรณีผู้ประกอบการภาคเอกชนมีความประสงค์ให้ใช้โรงแรมเป็นสถานที่สำรองสำหรับกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 แห่ง คือ โรงแรมพริกหอม จำนวน 25 ห้อง และโรงแรมฮารูฮารา จำนวน 28 ห้อง เพื่อเป็นสถานที่ดำเนินการเพิ่มเติมกรณีสถานที่การกักกันตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือ ศูนย์พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซึ่งรองรับได้จำนวน 40 คน ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องการทราบจำนวนผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศ(มาเลเซีย) ในวันที่ 18 เมษายน 2563 ซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่ามีจำนวนกี่คน เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อจะได้วางแผนในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ ครบถ้วนที่สุด.

 


วันนี้ มีเรื่องน่าสนใจ ๒ เรื่อง เรื่องแรก ๔ ยอดกุมาร "อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์-กอบศักดิ์" ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค "พลังประชารัฐ"

ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"