ทปอ.ย้ำถ้านักเรียนส่งเอกสารปลอม สมัครTCAS รอบ 3 จะถูกตัดสิทธิ์ และปฎิเสธหลักฐาน 


เพิ่มเพื่อน    


16เม.ย.63-นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ผช.เลขาฯ ทปอ.) กล่าวว่า ตามที่ ทปอ.ได้ขอให้นักเรียนเข้าระบบระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของนักเรียนนั้น ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ ทปอ.ขอข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกี่ยวกับจำนวนหน่วยกิต และผลการเรียนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระ เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครสาขาต่างๆ ในการสมัคร TCAS รอบ 3 ซึ่งจะเปิดระบบรับสมัครวันที่ 17 -27 เมษายนนี้  เบื้องต้นพบปัญหาคือ นักเรียนที่เรียนหลักสูตรแกนกลาง ไม่พบข้อมูลจำนวนหน่วยกิต , ผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มสาระ เนื่องจากโรงเรียนส่งข้อมูลมาไม่ครบ ในจำนวนนี้พบปัญหาเป็นหลักพันคน ซึ่งตนได้รายงานปัญหานี้ต่อ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) แล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ นักเรียนต้องพึ่งตนเองด้วยโดยเข้ามาตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง  หากไม่พบข้อมูลก็ต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง และแนบหลักฐานคือใบ ปพ.1 เข้าระบบให้ ทปอ.ด้วย ซึ่ง ทปอ.ก็เชื่อถือหลักฐานที่นักเรียนส่งมา แต่หากภายหลังนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยแล้ว ตรวจสอบหลักฐานคะแนนต่างๆ ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ ก็เท่ากับว่านักเรียนขาดคุณสมบัติ ก็จะถูกตัดสิทธิ ไม่ได้เรียน  

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้พบว่า คะแนนโอเน็ต GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ซึ่งนักเรียนต้องตรวจสอบข้อมูลในระบบ TCAS กับคะแนนจากฐานข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  แต่พบนักเรียนจำนวนหนึ่งส่งคำร้องขอแก้ไขคะแนนของ สทศ.โดยทำเอกสารปลอมส่งมาเป็นหลักฐาน โดยถ่ายภาพคะแนนจากหน้าเว็บไซด์ของ สทศ.และทำการแก้ไขตัวเลข และส่งภาพหน้าจอนั้นมาให้ ทปอ. ซึ่งขอยืนยันว่า ทปอ.จะรับไฟล์เอกสารคะแนนเป็นเอกสารฉบับทางการที่พิมพ์จากระบบ E-Score ของ สทศ.เท่านั้น กรณีที่พบหลักฐานปลอม ทปอ.จะปฏิเสธหลักฐานนั้น และให้นักเรียนส่งหลักฐานที่ถูกต้องเข้ามาอีกครั้ง ส่วนการประกาศผล TCAS รอบ 2 โควต้า จะประกาศผลและยืนยันสิทธิวันที่ 22-23 เมษายนนี้  และการสละสิทธิผ่านระบบ TCAS วันที่ 24-25 เมษายนนี้ นักเรียนที่ทราบผลแล้ว และต้องการเรียนคณะนั้น ก็ต้องเข้าระบบมายืนยันสิทธิเช่นกัน

    “วันที่ 17 เมษายนนี้ ทปอ.จะเปิดระบบรับสมัคร TCAS รอบ 3 ขอให้นักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติแต่ละสาขาให้ดี และขอให้ลงทะเบียนข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ให้เรียบร้อย โดยเฉพาะคะแนนสอบต่างๆ รวมทั้งน้ำหนัก ส่วนสูง และเพศ จึงจะสามารถสมัครรอบ 3 ได้ ซึ่งปีที่ผ่านมามีคนคุณสมบัติไม่ผ่าน กว่า 100 ราย ส่วนลำดับการเลือก กำหนดให้เลือก 6 คณะ ก็ไม่ต้องสมัครทั้ง 6 คณะก็ได้ ขอให้เลือกอันดับที่มั่นใจว่าจะสอบได้และอยากเรียน ที่สำคัญขั้นตอนการสมัคร รอบ 3 จะมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ เลือกสาขาและเรียงลำดับ , ชำระเงิน , ยืนยันการเลือกสาขา และ พิมพ์ใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำไปมอบให้คณะในวันรายงานตัวเมื่อสอบติด แต่ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนถึง 4,000 คน ที่สมัครและชำระเงินแล้ว แต่ไม่ได้ยืนยันสาขาที่เลือก ทำให้การสมัครไม่สมบูรณ์ จึงอยากย้ำให้นักเรียนสมัครจนถึงขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัคร จึงถือว่าการสมัครสมบูรณ์”ผช.เลขาฯ ทปอ.กล่าว
 


โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวาน (๑ ก.ค.๖๓) ท่านเห็นอะไร? ทุกคนจะบอก..... เห็นเด็กนักเรียนไปโรงเรียน เห็นรถติด เห็นเด็กอนุบาลร้องไห้ เห็นผู้ปกครองอุ้มลูก-จูงหลานไปส่งโรงเรียน

อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.
มรดก ๘๘ ปีคณะราษฎร