สำรวจมาตรการเยียวยาโควิด-19ดินแดนกังหันสีส้ม


เพิ่มเพื่อน    

22 เม.ย.2563 – เพจสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด์โพสต์เนื้อหา “ข้อควรรู้สำหรับคนไทยในเนเธอร์แลนด์: การขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19” ระบุว่า 1. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถขอรับเงินชดเชยพิเศษจากรัฐ หรือที่เรียกว่า Tozo เนื่องจากการขาดรายได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของเขตเทศบาลที่อาศัยอยู่ โดยเงินในส่วนนี้ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์จะช่วยเป็นรายเดือน เป็นเวลาสามเดือน

เงื่อนไขสำหรับการชดเชยพิเศษ Tozo
- รายได้ลดต่ำลงกว่าเงินช่วยเหลือทางสังคม หากเป็นคนโสดมีสิทธิได้รับมากสูงสุด 1,050 ยูโร หากกรณีที่มีคู่สมรสหรือพาร์ทเนอร์ มีสิทธิได้รวมกันสูงสุด 1,500 ยูโร และ/หรือเป็นกรณีการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และต้องการสินเชื่อทางธุรกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

- มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึงอายุเกษียณตามกำหนดของรัฐ (แต่หากเกษียณแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินในส่วนนี้ได้ เนื่องจากได้รับเงินเกษียณอายุ AOW แล้ว)

- อาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์อย่างถูกกฎหมาย

- มีสัญชาติดัตช์ หรือเทียบเท่า (มีใบอนุญาตให้อยู่อาศัย)

- ประกอบธุรกิจหรืออาชีพในเนเธอร์แลนด์

- ได้จดทะเบียนการค้าตามกฎหมาย Dutch Chamber of Commerce (KVK)

- ธุรกิจยังคงดำเนินอยู่ เว้นแต่ต้องหยุดดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

- จดทะเบียนการค้าก่อนเวลา 18.45 น. ของวันที่ 17 มีนาคม 2563 และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เวลา คือ ทำงานในกิจการขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1,225 ชั่วโมงต่อปี หรือหากเริ่มกิจการน้อยกว่าหนึ่งปี ต้องทำงานในกิจการขั้นต่ำตั้งแต่ 23.5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

- เจ้าของบริษัท จะต้องถือหุ้นอย่างน้อย 50% ของจำนวนหุ้น

- ไม่มีเหตุอันควรยกเว้น จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลที่ยื่นคำร้อง

2. ผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐหรือที่เรียกว่า TOGS จำนวนสูงสุด 4,000 ยูโร เงื่อนไขสำหรับการชดเชยพิเศษ TOGS

1) เป็นผู้ประกอบการในกิจการ ดังนี้ 
- อาหารและเครื่องดื่ม
- โรงภาพยนตร์
- ทำผม ทำเล็บ และธุรกิจความงาม
- ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
- โรงเรียนสอนขับรถ
- เซาว์น่า ห้องอาบแดด สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สปอร์ตคลับ และกิจกรรมการกีฬา
- องค์กรวัฒนธรรมเอกชนบางแห่ง เช่นพิพิธภัณฑ์ คณะละครสัตว์ โรงละคร และโรงเรียนสอนดนตรี
- สถานที่จัดงานและผู้จัดงาน 
- คาสิโน
- ร้านสักลาย
- ธุรกิจอาหาร SMEs ขนาดเล็ก
- บริการรถเช่า เช่น รถแท็กซี่
- วิชาชีพแพทย์ที่ไม่มีสัญญา เช่น นักกายภาพบำบัดและทันตแพทย์ซัพพลายเออร์สำหรับสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่มและกิจกรรม

2) เงื่อนไขอื่นๆ
- ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนกับการค้า Dutch Chamber of Commerce (KVK) ก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2563
- มีพนักงานไม่เกิน 250 คน
- คาดว่าจะสูญเสียรายได้อย่างน้อย 4,000 ยูโร ในช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2563
- มีค่าใช้จ่ายที่แน่นอน อย่างน้อย 4,000 ยูโร ในช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2563 แม้จะคำนึงถึงมาตรการสนับสนุนอื่น ๆ ของรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายที่แน่นอน เช่น ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ)
- กิจกรรมหลักของกิจการ ได้ลงทะเบียนกับ KVK ภายใต้รหัส SBI ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินชดเชย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ยกเว้นเป็นองค์กรเพื่อการเกษตรกรรม หากต้องการตรวจสอบว่าธุรกิจมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้จาก รหัส SBI โดยการใส่หมายเลขที่จดทะเบียนทางการค้า ทางเว็บไซต์ https://www.rvo.nl/subsidie…/tegemoetkoming-schade-covid-19…
- มีสถานประกอบการที่มีตั้งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และที่ตั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนกับ KVK
- กิจการที่ไม่อยู่ในภาคกิจการบริการจะต้องมีสาขาอย่างน้อย 1 สาขาที่ไม่ใช่ที่อยู่ที่บ้านของเจ้าของกิจการ อนึ่ง ผู้ประกอบการด้านการบริการด้วยรหัส SBI 56.10.156., 56.10.2 และ 56.30 และการค้าเพื่อการท่องเที่ยว เช่น บริการรถแท็กซี่ ผู้ค้าขายในตลาด โรงเรียนสอนขับรถและกิจการจัดมหรสพได้รับการยกเว้นจากเงื่อนไขข้อนี้ โดยสามารถใช้ที่อยู่บ้านของเจ้าของกิจการได้ 
- เงินชดเชยจำนวน  4,000 ยูโร ต่อบริษัท มิใช่ต่อสาขา
- ใบสมัครต้องระบุหมายเลขบัญชีธนาคารในนามบริษัท 
- ไม่มีประวัติถูกฟ้องล้มละลาย
- ไม่มีประวัติการถูกระงับการจ่ายเงินจากศาล
- ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นจำนวนเงินมากกว่า 200,000 ยูโร ในช่วง 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา
- ไม่ใช่บริษัทมหาชน
และสามารถยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ 
https://www.rvo.nl/…/tegem…/aanvraagproces/aanvraagprocedure

3. มาตรการฉุกเฉินชั่วคราวใหม่สำหรับการจ้างงาน (Now: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) จะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่นายจ้างเพื่อช่วยจ่ายค่าจ้างพนักงานที่มีรายได้ลดลงอย่างน้อย 20% เจ้าของกิจการสามารถร้องขอเงินค่าชดเชยส่วนนี้ เป็นเวลา 3 เดือน สูงสุด 90% ของค่าจ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าความเสียหาย โดยนายจ้างเท่านั้นที่มีสิทธิยื่นคำร้อง
- หากผลประกอบการขาดทุน 100% ค่าชดเชยจะเท่ากับ 90% ของค่าจ้าง
- หากผลประกอบการขาดทุน 50% ค่าชดเชยจะเท่ากับ 45% ของค่าจ้าง
- หากผลประกอบการขาดทุน 25% ค่าชดเชยจะเท่ากับ 22.5% ของค่าจ้าง
เงื่อนไขสำหรับเงินชดเชย NOW
- คาดว่ารายได้จะลดลง อย่างน้อย 20%
- หากใช้สิทธิขอเงินชดเชยในส่วนนี้ ไม่อนุญาตให้ยุติการจ้างงาน เนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ได้รับค่าชดเชย
- สามารถต่อสัญญาจ้างใหม่ หรือยกเลิกการบอกเลิกจ้างได้
- ต้องจ่ายค่าจ้างให้อยู่ในระดับเดียวกันให้มากที่สุด ซึ่งหมายความว่าต้องจ่ายพนักงานเต็มจำนวน (100%)
- ต้องใช้เงินชดเชยนี้เพื่อจ่ายค่าจ้าง
- หากนายจ้างได้รับการอนุมัติเงินชดเชยในส่วนนี้ ต้องแจ้งให้ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานที่ทำงานทราบ 
- หากได้รับการอนุมัติเงินชดเชย จำต้องรวบรวมเอกสารไว้เป็นหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบ เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับเงินชดเชย 
- ต้องแจ้งให้ UWV ทราบถึงข้อมูลอันใดๆ ซึ่งอาจมีผลต่อการกำหนดเงินชดเชย
- หากได้รับเงินสมทบ (wage subsidy) จะต้องแจ้งเทศบาลทราบว่า ได้รับเงินชดเชย NOW
- สามารถขอเงินชดเชยเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีการขยายเวลาอีกครั้งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 เดือน (อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการยื่นขอขยายเวลา)
- NOW เป็นเงินชดเชย สำหรับผลประกอบการที่ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
- ในกรณีที่ขอรับเงินชดเชยเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะต้องยื่นคำร้องผ่านเจ้าหน้าที่บัญชี
 


หน้าร้อนแล้ว!สิ่งมากับหน้าร้อนยุคนี้ ไม่ใช่ทะเล-น้ำตก แต่เป็น "ไฟป่า-ฝุ่นพิษ และหมอกควัน"โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งแต่ตากขึ้นไปถึงเชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-น่าน-แม่ฮ่องสอน

ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'