เจ้าท่าเต้นสั่งสอบข้อเท็จจริงอ้างผู้บริหารเรียกรับสินบนขุดลอกร่องน้ำชี้เสียหายร้ายแรง


เพิ่มเพื่อน    

23 เม.ย.63 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวการเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างในโครงการขุดลอกร่องน้ำ แควหนุมาน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยอ้างว่าจะนำไปให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และจังหวัด ซึ่งส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อส่วนราชการและกรมเจ้าท่า

ทั้งนี้กรมเจ้าท่า ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข่าวการเรียกรับเงินในโครงการขุดลอกร่องน้ำแควหนุมาน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 7 วัน

โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และสั่งการและกำชับให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและห้ามเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด

นายวิทยากล่าวว่า โครงการขุดลอกฯ ดังกล่าวจะช่วยเก็บกักน้ำในช่วงภัยแล้วและยังสามารถ ช่วยระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วม นับว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้กำชับเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติให้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดอีก