โลกจะไม่เหมือนเดิม! ส.ว.วันชัย หวดฝ่ายการเมืองรับมือหลังวิกฤติโควิด อย่าปล่อยให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเพียงตัวอักษร


เพิ่มเพื่อน    

25 เม.ย.63 - นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า "เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าตั้งแต่โควิดมา โลกจะไม่เหมือนเดิม ประเทศต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองก็ต้องเปลี่ยนแปลง รองรับต่อการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหากันขนาดใหญ่ ทั้งการเงิน การงบประมาณ ทั้งการดำเนินงานต่างๆต้องเป็นไปเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็วทันทีทันใด มิเช่นนั้นวิกฤตจะซ้ำซ้อนวิกฤต จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการแนวปฏิบัติรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและอื่นๆที่กำลังตามมาอีกหลายเรื่องอย่างสำคัญ

ประเด็นที่น่าพิจารณาว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน บวกด้านการศึกษาอีก 1 ด้านเป็น 12 ด้านที่กำหนดไว้ก่อนโควิดจะมาโดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีภัยคุกคามจากโรคร้ายนี้ และภัยที่มานี้จะรุนแรงและคุกคามไปทั่วโลก ทั้งจะมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปและรัฐธรรมนูญคงนึกไม่ถึงเรื่องโควิด จึงไม่มีแผนและยุทธศาสตร์เพื่อรองรับต่อวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงดังที่ปรากฏ ถ้าจะมีอยู่บ้างก็ไม่ถึงขนาดจากภัยของโควิดที่เกิดขึ้นนี้ คงไม่มีใครคิดถึงว่าโลกทั้งโลกจะสงบ หยุดการเคลื่อนไหว แต่ละประเทศต้องปิดประเทศ คนต้องอยู่ในบ้าน เลิกติดต่อ เลิกสัญจรไปมา เลิกใกล้ชิดสนิทสนม นอกเหนือจากตำราของรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ถึงคราวที่จะต้องทบทวนเรื่องเหล่านี้เสียแล้วกระมัง ให้มันทันยุคทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงและทันต่อการแก้วิกฤตของประเทศ เพราะวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นอกเหนือจากการคาดคิดนอกตำราและนอกเหนือกว่าความคาดหมายใดๆของคนบนโลกใบนี้

ฝ่ายการเมืองคงต้องนำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาไปพร้อมๆกับการแก้ไขในเรื่องสำคัญที่กำลังทำๆกันอยู่ อย่าปล่อยให้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนการปฏิรูปประเทศมีเป็นเพียงตัวอักษรที่อยู่ในเล่มแต่ไม่รองรับต่อการแก้ปัญหา ทั้งเป็นแผนที่จะจัดการต่อการแก้วิกฤติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปที่ทันต่อยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง"


เห็นคนไทยกระฟัดกระเฟียดเอากับรัฐบาลเรื่องวัคซีน นึกถึงตอนเป็นนักเรียน

"วัคซีน" ที่เป็นวรรค-เป็นเวร
เมื่อ"ขาใหญ่"เขาจะใส่กัน
สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'