ผู้ติดเชื้อโควิด-19ทั่วโลกทะลุ3.1ล้านคนแล้วสหรัฐยังพุ่งไม่หยุดยอดผู้ป่วยเกิน1ล้าน!


เพิ่มเพื่อน    

29 เม.ย.2563 -  สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ทั่วโลก ยังคงมี 210 ประเทศและดินแดนมีผู้ติดเชื้อ ซึ่งล่าสุดในเวลา 06.40 น.ตามเวลาในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 3,134,199 ราย เพิ่มขึ้น 74,253 ราย เสียชีวิต 217,596 ราย เพิ่มขึ้น 6,147 ราย และรักษาหายแล้ว    951,518    ราย

สำหรับ 10 ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ 1.สหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อ 1,034,115 ราย เพิ่มขึ้น 23,759 ราย เสียชีวิต 59,112 ราย เพิ่มขึ้น 2,315 ราย 2.สเปน 232,128 ราย เพิ่มขึ้น 2,706 ราย เสียชีวิต 23,822 ราย เพิ่มขึ้น 301 ราย 3.อิตาลี 201,505 ราย เพิ่มขึ้น 2,091 ราย เสียชีวิต 27,359 ราย เพิ่มขึ้น 382 ราย 4.ฝรั่งเศส 165,911 ราย เพิ่มขึ้น 2,638 ราย เสียชีวิต 23,660 ราย เพิ่มขึ้น 367 ราย 5.สหราชอาณาจักร 161,145  ราย เพิ่มขึ้น 3,996    ราย เสียชีวิต 21,678 ราย เพิ่มขึ้น 586    ราย

6.เยอรมนี 159,735 ราย เพิ่มขึ้น 977 ราย เสียชีวิต 6,280 ราย เพิ่มขึ้น 154 ราย 7.ตุรกี 114,653 ราย เพิ่มขึ้น 2,392 ราย เสียชีวิต 2,992 ราย เพิ่มขึ้น 92 ราย 8.รัสเซีย 93,558 ราย เพิ่มขึ้น 6,411 ราย เสียชีวิต 867 ราย เพิ่มขึ้น 73 ราย 9.อิหร่าน 92,584 ราย เพิ่มขึ้น 1,112 ราย เสียชีวิต 5,877 ราย เพิ่มขึ้น 71ราย และ 10.จีน 82,836 ราย เพิ่มขึ้น 6 ราย เสียชีวิต 4,633 ราย