ส่องสถานะโควิด-19ใน'นิวยอร์ก'ล่าสุดผู้ติดเชื้อใกล้แตะ3แสนราย


เพิ่มเพื่อน    

29 เม.ย.2563 -  เพจเฟซบุ๊กสถานกงสุลใหญ่ประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาโพสต์เนื้อหาว่า สกญ. ณ นครนิวยอร์ก ขอเรียนรายงานพัฒนาการล่าสุดของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในรัฐและนครนิวยอร์ก (สถานะ 28 เม.ย. 2563 เวลา 16.00 น.) ตามที่ประมวลจากแหล่งข่าวต่าง ๆ ดังนี้

1. การแถลงข่าวของนาย Andrew Cuomo ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1.1 นับจนถึง 28 เม.ย. 2563 เวลา 16.00 น. (เวลาสหรัฐฯ) ระบุว่า รัฐ/ นครนิวยอร์ก พบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 295,137 คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน ร้อยละ 1.06) ซึ่งสูงที่สุดในสหรัฐฯ เสียชีวิต จำนวน 17,638คน (เพิ่มขึ้นจากวันก่อน ร้อยละ 1.94) โดยแบ่งเป็นในรัฐนิวยอร์ก จำนวน 132,789 คน และนครนิวยอร์ก จำนวน 162,348 คน

1.2 ฝูงเครื่องบินไอพ่นของกองทัพเรือและกองทัพอากาศสหรัฐฯ (U.S. Air force Thunderbird และ U.S. Navy Blue Angel) จะบินเหนือน่านฟ้าของนครนิวยอร์กในช่วงเที่ยงของวันนี้ (28 เม.ย.) เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ปฏิบัติเหตุฉุกเฉิน และผู้ให้บริการที่จำเป็น ซึ่งเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับเชื้อไวรัส COVID-19

1.3 จะใช้ข้อมูลสำคัญ 2 ประการเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเปิดระบบเศรษฐกิจอีกครั้ง ได้แก่ (1) สัญญาณอันตราย – วัดจากอัตราการเข้ารับการรักษาของผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลต้องไม่เกินร้อยละ 70 และ (2) อัตราการแพร่เชื้อ (วัดจากจำนวนเฉลี่ยประชาชนที่ได้รับเชื้อจากผู้ติดเชื้อ 1 คน) – ต้องไม่เกินดัชนี 1.1 หากเกิน จะถือเป็นการแพร่ระบาดแบบฉับพลัน (outbreak)

2.พัฒนาการอื่น
นครนิวยอร์ก
2.1 เมื่อ 28 เม.ย. 2563 นาย Bill de Blasio นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก แถลงข่าวดังนี้ (1) จะจัดพิธีสำเร็จการศึกษาเสมือนจริงครั้งใหญ่ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย (one big citywide virtual graduation ceremony) ทั่วนครนิวยอร์ก โดยจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป (2) ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก หากนักธุรกิจคนใดประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือ ให้ส่งใบสมัครที่เว็บไซต์ SBA.GOV ซึ่งทางนครนิวยอร์กจะจัดสรรบนพื้นฐาน ‘first come, first serve’ หรือหากประสงค์จะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม ให้ติดต่อที่หมายเลข 311 และ (3) จะแจกจ่าย IPAD จำนวน 247,000 เครื่องให้กับนักเรียนในวันที่ 30 เม.ย. 2563 เพื่อลดช่องว่างด้านเทคโนโลยี

2.2 เมื่อ 28 เม.ย. 2563 กองทัพสหรัฐฯ ออกข่าวสารนิเทศว่า เรือ USNS Comfort ซึ่งเป็นเรือโรงพยาบาลที่จอดทอดสมอที่ท่าเรือนิวยอร์กเพื่อช่วยรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในนครนิวยอร์กจะออกเดินทางกลับฐานทัพเรือ Norfolk ในรัฐเวอร์จิเนีย เพื่อรอปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการดำเนินการต่อไปของ Federal Emergency Management Agency เกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19
เขตอาณา

2.3 เมื่อ 28 เม.ย. 2563 นาย Charlie Baker ผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์แถลงข่าวว่า ธุรกิจที่ไม่จำเป็นจะยังคงปิดจนถึง 18 พ.ค. 2563 และคำสั่งห้ามรวมตัวของประชาชนเกิน 10 คนจะยังคงมีผลบังคับใช้จนถึง 18 พ.ค. 2563 เช่นกัน ในขณะเดียวกัน ตนได้สั่งการให้คณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐร่างแผนและขั้นตอนการเปิดระบบเศรษฐกิจอีกครั้งเพื่อนำเสนอในวันที่ 18 พ.ค. 2563

2.4 เมื่อ 28 เม.ย. 2563 นาง Janet Mills ผู้ว่าการรัฐเมนแถลงว่าจะต่ออายุคำสั่ง ‘stay at home’ ไปจนถึง 31 พ.ค. 2563 โดยคำสั่งดังกล่าวอนุญาตให้ประชาชนในรัฐเมนสามารถดำเนินกิจกรรม อาทิ การซื้อของจากร้านขายของชำ การออกกำลังกาย แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อนำไปสู่การเปิดระบบเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและค่อยเป็นค่อยไป

2.5 เมื่อ 27 เม.ย. 2563 นาย Chris Sununu ผู้ว่าการรัฐนิวแฮมป์เชียร์แถลงว่า New Hampshire Health and Human Services จะเปิดศูนย์ทดสอบการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มอีก 5 แห่งในรัฐ โดยจะอยู่ที่เมือง Claremont, Lancaster, Plymouth, Tamworth และ Rochester มีเจ้าหน้าที่ประจำจาก National Guard และ Metropolitan Medical System 7 วัน/ สัปดาห์ และ 8 ชั่วโมง/ วัน ทั้งนี้ รัฐนิวแฮมป์เชียร์สนับสนุนให้ผู้ที่มีอาการติดเชื้อรุนแรง และอาการติดเชื้อปานกลาง เข้ารับการตรวจทดสอบ

3. สกญ. ขอนำส่ง infographic สรุปสถานการณ์การติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตอาณาของ สกญ. สถานะ 28 เม.ย. 2563 เวลา 16.00 น. มา ณ ที่นี้