'กองทัพบก'โชว์'Grab Soldier'ภารกิจส่งอาหารถึงบ้านประชาชน


เพิ่มเพื่อน    

29 เม.ย.2563 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนี้กองทัพบกได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของทหารในการสนับสนุนหลายภาคส่วนในการช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด-19 ด้วยการให้กำลังพลของหน่วยทั่วประเทศใช้จักรยานยนต์นำอาหารไปให้ประชาชนในหมู่บ้าน แบ่งเบาภาระการเดินทางของประชาชน เพราะบางหลังคาเรือนมีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ไม่สะดวกเดินทางออกนอกที่พักอาศัย ทั้งนี้ ลดจำนวนคนมาเข้าคิวรับอาหารในจุดต่างๆ ลดความแออัดซึ่งเรียกการปฏิบัติงานของทหารลักษณะนี้ให้จำได้ง่ายๆ ว่าGrab Soldier

สำหรับวันนี้เป็นภาพของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 (ร.16 พัน.1)จัดทีม “Grab Soldier” นำอาหารกล่องนำดื่มเข้าแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ส่วนราชการ ,เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กิ่งกาชาด ภาคเอกชน ร่วมมือกันจัดทำโครงการร้อยเอ็ดปันน้ำใจ ไทยช่วยไทยต้านภัยโควิด แจกข้าวกล่องให้กับพี่น้องประชาชน ณ ลานสาเกตนคร จ.ร้อยเอ็ด แต่ยังมีกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้บางส่วนไม่สามารถเดินทางมารับได้ การจัดรถจักรยานยนต์นำอาหารไปส่ง ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้
 


หน้าร้อนแล้ว!สิ่งมากับหน้าร้อนยุคนี้ ไม่ใช่ทะเล-น้ำตก แต่เป็น "ไฟป่า-ฝุ่นพิษ และหมอกควัน"โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตั้งแต่ตากขึ้นไปถึงเชียงใหม่-เชียงราย-ลำปาง-น่าน-แม่ฮ่องสอน

ว่าด้วย 'ดอกประชาธิปไตย'
มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'