'เอ ไชยา'ร่วมมอบข้าวสารให้แก่โรงทานวัดท่าซุง


เพิ่มเพื่อน    

 

          ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือคนไทยในวิกฤตโควิค-19 อย่างต่อเนื่อง สำหรับคนสวยใจบุญ สุพิชญา ไพฑูลย์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำภาคเหนือตอนล่าง ,ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ว่าที่ รต.ธนัท ชัชวาลย์ เลขาธิการสภาศิลปินฯ ,ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และไชยา มิตรไชย ศิลปินจิตอาสา

          ร่วมกันมอบข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโล ให้แก่โรงทาน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดโควิค-19 ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี พระครูปลัดสมนึก สุธัมมถิรสัมโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ให้การต้อนรับ

 

 

 


"กราบเดียว" ของหญิงอ้อ...... เป็นกราบด้วยศิโรราบหรือกราบลีลา "ลิงหลอกเจ้า"? อยากรู้กันใช่มั้ย.....

ข้าราชการ 'หลังเกษียณ'
วันที่ต้องมอง 'อนาคตสามสัส'
ยุทธศาสตร์ชาติ 'มิติกองทัพ'
'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"