ชวนเล่า“นิทาน”เกราะป้องกันเด็กเล็กจากโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

สสส.รวมพลังภาคีการอ่าน สร้างเกราะป้องกันเด็กเล็กจากโควิด-19 ใช้นิทาน 3 เรื่อง “ล้างมือกันเถอะ”-“อานีสกับกอล์ฟสู้โควิด-19”- “อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน...ต้านโควิด” มอบให้ อสม.-แกนนำส่งเสริมการอ่าน ส่งต่อถึงมือพ่อแม่ 7 หมื่นเล่ม บรรเทาความกังวล-ตระหนก-เครียดของผู้ปกครอ

 

 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เครือข่ายฮักอ่าน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร และ The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations (IUF) จัดทำนิทาน 3 เรื่อง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน COVID-19 ในเด็กเล็กขึ้น เพราะเด็กเล็กสามารถเรียนรู้ จดจำ และดูแลตนเองได้จากการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวละครที่ชื่นชอบในนิทาน พร้อมส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาลูกช่วงเวลาอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ช่วยให้เด็กๆ มีสุขภาวะรอบด้าน ทั้งด้านอารมณ์ สังคม ไอคิว อีคิว และความคิดสร้างสรรค์

 

สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า ในสถานการณ์โรคระบาด การสร้างสรรค์นิทานและกิจกรรมที่ทำให้เด็กเล็กได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพจึงมีความสำคัญ นิทาน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.“ล้างมือกันเถอะ” 2. เรื่อง “อานีสกับกอล์ฟสู้โควิด-19” และ 3.เรื่อง “อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน...ต้านโควิด” ผลิตจำนวน 70,000 เล่ม เพื่อส่งมอบแก่เด็กเล็กผ่านเครือข่ายชุมชนปฏิบัติการส่งเสริมการอ่าน และ อสม. ทั่วประเทศ โดยได้นำร่องส่งมอบนิทานเรื่อง “อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน...ต้านโควิด” แก่พื้นที่สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ผ่าน อสม. จำนวน 3,500 เล่ม

 

ชีวัน วิสาสะ ผู้เขียนนิทาน “อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน...ต้านโควิด” กล่าวว่า แรงบันดาลใจเกิดขึ้นเมื่อมีประกาศภาวะฉุกเฉินให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเพื่อเลี่ยงการรับเชื้อจากสถานที่สุ่มเสี่ยง กลับกันบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนัก ทั้งตรวจ รักษา พัฒนาตัวยาต้านไวรัส ในฐานะนักเขียน นักออกแบบการสื่อสารกับเด็ก ต้องผลิตสื่อให้ความรู้เพื่อปกป้องเด็ก พ่อแม่สามารถนำไปใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ ใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และบรรเทาอาการกังวล ความตระหนก ความเครียด การออกแบบนิทานเรื่องนี้ยังทิ้งท้ายด้วยการส่งสารขอบคุณแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

 

ทั้งนี้ สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้ทาง www.happyreading.in.th ส่วนหนึ่งจะจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่รณรงค์ในชุมชนเครือข่าย อาทิ จังหวัดยโสธรจะมีการประเมินผลเป็นงานวิจัยของการสร้างสุขภาวะชุมชนด้วยการอ่านเพื่อให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด หน่วยงานหรือองค์กรใดสนใจสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่เพิ่มเติม ติดต่อ happy2reading@gmail.com : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

 

ล้างมือกันเถอะ หนูน้อยปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค

เป็นหนังสือที่เกิดจากการสัมภาษณ์พ่อแม่ 100 ครอบครัว กลั่นกรองปัญหาให้เหลือ 8 ปัญหา และบอกเล่าเอาไว้ในหนังสือทั้ง 8 เล่มในชุด "หนูทำได้ เพื่อสุขภาพกายใจที่ดี"

ผู้เขียน อูคูเลเล่

ผู้แปล สุภานัน สาริกรรม

ในจิตใจของเด็กน้อยแรกเกิดถึงหกขวบนั้นมีปราการตั้งอยู่  ปราการนั้นคือคำว่า "ไม่!" นั่นเอง เหล่าเด็กน้อยพร้อมที่จะตอบว่า "ไม่" ต่อทุกๆ การสอนของผู้ปกครอง ทำให้เห็นถึงความยากลำบากและท้อแท้ใจของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องพบเจอปัญหาระหว่างการเจริญเติบโตของลูกๆ
                "ล้างมือกันเถอะ หนูน้อยปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค" เล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุด "หนูทำได้ เพื่อสุขภาพกายใจที่ดี" หนังสือที่เกิดจากการสัมภาษณ์พ่อแม่ 100 ครอบครัว กลั่นกรองปัญหาให้เหลือ 8 ปัญหา และบอกเล่าเอาไว้ในหนังสือทั้ง 8 เล่มในชุดนี้ โดยในเล่มจะช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ เข้าใจในพฤติกรรมนั้นๆ และค่อยๆ ทำเป็นนิสัยไปเอง ซึ่งเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่ไม่ทำให้เด็กรู้สึกอยากต่อต้าน และเด็กจะเริ่มทำพฤติกรรมนั้นๆ จนเป็นนิสัย แทนที่จะเกี่ยงกัน ก็จะเปลี่ยนมาชักชวนกันแทน มา "ล้างมือ" กันเถอะพวกเรา!

แนะนำโดยนายแพทย์ชวีตง (บรรณาธิการอำนวยการ สถาบันกุมารเวชศาสตร์)
หนังสือชุด "หนูทำได้ เพื่อสุขภาพกายใจที่ดี"
- การปลูกฝังพฤติกรรมขั้นที่ 1 ชักนำให้เด็กเกิดความสนใจ รู้สึกเห็นด้วย และมีความมั่นใจในพฤติกรรมที่ถูกปลูกฝังนั้นๆ
- การปลูกฝังพฤติกรรมขั้นที่ 2 สอนให้เด็กทำความเข้าใจพฤติกรรมที่ดีนั้นๆ อย่างถูกต้องและชัดเจน
- การปลูกฝังพฤติกรรมขั้นที่ 3 ผลักดันให้เด็กเกิดความรู้สึกสบายใจและอยากทำพฤติกรรมที่ดีนั้นๆ
 - การปลูกฝังพฤติกรรมขั้นที่ 4 สอนให้เด็กรู้จักสิ่งต่างๆ ก่อน จนเด็กรู้สึกอยากทำสิ่งนั้นเอง และกลายมาเป็นการทำสิ่งนั้นได้อย่างอัตโนมัติในที่สุด
- การปลูกฝังพฤติกรรมขั้นที่ 5 ส่งเสริมให้เด็กได้สัมผัสจากประสบการณ์จริงที่ทำสำเร็จไปแล้ว
- การปลูกฝังพฤติกรรมขั้นที่ 6 ให้การใช้ชีวิตกับครอบครัวเป็นพลังสนับสนุนที่จะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดี

หนังสือชุด "หนูทำได้ เพื่อสุขภาพกายใจที่ดี" นำพฤติกรรมที่เด็กต้องทำในแต่ละวัน มาผูกเป็นเนื้อหาที่สนุกเข้าใจง่าย และใกล้เคียงกับกิจวัตรประจำวัน อีกทั้งยังนำความรู้เบื้องต้นทางการแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพกายใจ กิจกรรมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ระหว่างเด็กและผู้ปกครองมารวมเข้าไว้ด้วยกัน หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณครูและผู้ปกครองที่ต้องการสอนวินัยให้เด็กๆ และยังช่วยปลูกฝังพฤติกรรมที่ดี โดยไม่ทำให้เด็กรู้สึกต่อต้านอีกด้วย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับหนูน้อยที่กำลังเริ่มหัดอ่าน พวกเขาจะสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ ในเล่มนี้ และมีวินัยในการดูแลสุขภาพกายใจไปพร้อมกัน นายแพทย์ชวีตง- สถาบันกุมารเวชศาสตร์

 

"อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน...ต้านโควิด"

เจ้าห่านอีเล้งเค้งโค้ง เป็นขวัญใจของเด็กๆ และครอบครัวมาอย่างยาวนาน ในวิกฤติของบ้านเมือง ครูชีวัน วิสาสะ ผู้ให้กำเนิดชีวิตเจ้าห่าน ได้ชวนเจ้าห่านเดินทางปลุกพลังใจและปลอบขวัญเด็กๆ เสมอ เช่น คราวน้ำท่วมใหญ่ เป็นต้น และในสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด-19 อีเล้งเค้งโค้ง ได้ลุกขึ้นทำหน้าที่อีกครั้ง ชักชวนเด็กๆ ทำภารกิจ อยู่บ้าน ต้านโควิด : หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ไปพร้อมๆ กับพ่อกับแม่ผู้ปกครองเพื่อแสดงพลังของเด็กๆ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งนี้ อีเล้งเค้งโค้งมีการแปลเป็นฉบับภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าถึงเด็กไทยในประเทศญี่ปุ่นและเด็กญี่ปุ่นในเมืองไทยด้วยแล้ว

 

ขอขอบคุณ

ครูชีวัน วิสาสะ ผู้แต่ง

คุณ Takeuchi ผู้แปล

คุณ Kimoiko Matsui เจ้าของสำนักพิมพ์  Mighty Books และคุณพรอนงค์ นิยมค้า

 

สามารถกดาวน์โหลดและอ่านฟรีได้ที่เว็บไซต์ ตามลิงก์ด้านล่างนี้

https://www.happyreading.in.th/bookreview/detail.php?id=530

 

อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน...ต้านโควิด ฉบับ 2 ภาษา (ไทย-ญี่ปุ่น)

https://www.happyreading.in.th/bookreview/detail.php?id=531

 

อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน...ต้านโควิด (หนังสือภาพระบายสี)

สามารถดาวน์โหลดและปรินต์ให้เด็กๆ ระบายสี

https://www.happyreading.in.th/download/index.php?t=1

 


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'