ปัตตานีเปิดให้มีการละหมาดที่มัสยิดได้ เริ่มศุกร์ที่ 22 พ.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    

 5 พ.ค.63-ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 13/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประเด็นสำคัญ เรื่องการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ ตามประกาศของจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 5/2563 นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดร่วมกับกรรมการประจำมัสยิดทุกมัสยิด ว่ามีความพร้อมในการจัดละหมาดตามกรอบที่กำหนดได้เมื่อไร ซึ่งในส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนั้น เห็นชอบว่าเวลาที่เหมาะสม ที่จะละหมาดวันศุกร์ได้  คือ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของมัสยิด ที่จะจัดการละหมาดวันศุกร์ให้เกิดความเรียบร้อย

นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ หากมีการไปร่วมละหมาดเกินจำนวนที่ทำเครื่องหมายไว้ เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม 1.5 - 2 เมตร  จะทำอย่างไร ทางกรรมการอิสลามต้องเตรียมการไว้ ตั้งแต่การเข้า- ออกมัสยิด ว่าจะมีการจัดการอย่างไร การบริหารเวลาละหมาดที่เหมาะสม ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

นายไกรศร กล่าวถึงประเด็นการผ่อนผันตามมาตรการของรัฐบาล  ตั้งแต่เรื่องตลาด  ร้านน้ำชา ร้านอาหาร สนามกีฬา ที่ออกกำลังกายได้ ในตรงนี้ ก็เห็นว่าเป็นสีขาว ก็จะเริ่มการผ่อนผันได้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นต้นไป โดยต้องดำเนินการตามมาตรการหลัก และมาตรการเสริม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือ ตามวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกัน ของกิจการแต่ละประเภท

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวอีกว่า ในเรื่องของการละหมาดวันศุกร์ มีความจำเป็นถือว่าได้บุญมาก ในห้วงเดือนรอมฎอน จึงเห็นชอบให้มีการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดได้ 22 พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดร่วมกับกรรมการประจำมัสยิดทุกมัสยิด ในการจัดละหมาด เช่นเดียวกันในการประชุมวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ได้อนุมัติการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือระงับยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ให้กับอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เป็นครั้งที่ 5  ในวงเงินประมาณ 1 ล้าน 7 แสนบาทด้วย.

อย่างไรก็ตาม จังหวัดปัตตานี ในขณะนี้อยู่ในสถาวการณ์ที่สามารถความคุมได้ มียอดผู้ติดเชื้อคงอยู่ที่ 91 ราย เป็นเวลา 14 วัน ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงบาลในจังหวัด 5 คน กลับบ้านแล้ว 85 คน และมีผู้เสียชีวิต 1 คน.


วันนี้ มีเรื่องน่าสนใจ ๒ เรื่อง เรื่องแรก ๔ ยอดกุมาร "อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์-กอบศักดิ์" ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค "พลังประชารัฐ"

ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"