'บิ๊กแดง' จัดทัพ 211 ผู้พันคุมกำลัง 'ล็อตใหญ่' ทั้ง พล.1 รอ.-พล.ร.2 รอ.


เพิ่มเพื่อน    

9 พ.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 196 / 2563 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน ลงวันที่ 8 พ.ค. 2563 จำนวน 211 นาย โดยจัดแถวนายทหารระดับผู้บังคับกองพันล็อตใหญ่ในส่วนกำลังรบหลักของกองทัพภาคที่ 1 โดยเฉพาะในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21รอ.) หรือหน่วยทหารเสือราชินี ซึ่งเป็นหน่วยต้นกำเนิดของพี่น้อง 3ป. คือพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย มีการขยับ พ.อ.พิเชียรรัฐ ภารัญนิตย์ หรือ เสธ.นัท ลูกชายของพล.อ.นิพนธ์ ภารัญนิตย์ หรือ บิ๊กฮวบ อดีตผู้ช่วยผบ.ทบ. ซึ่งเป็นดาวรุ่งในสายทหารเสือราชินีขยับจากเสธ.ร.21 ขึ้นเป็นรอง ผบ.ร.21 รอ. แทน พ.อ.เอกดนัย จุลโลบล หรือรองอ้วน รองผู้การร. 21 รอ. ซึ่งเป็นนายทหารที่มีความโดดเด่นใน ร.21 รอ. ออกจากสายกำลังรบไปเป็นฝ่ายอำนวยการ นั่งตำแหน่งรองผอ.กองยุทธการกองทัพน้อยที่ 1 ขณะที่พ.ท.ณัฐวุฒิ สมพรหม ผบ.ร.21พัน3 รอ. ขยับเป็น เสธ.ร.21 รอ. และ พ.ท.จารุวัฒน์ญาติ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.1รอ. เป็นผบ.ร. 21 พัน3 รอ.

ส่วนกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2รอ.) หรือที่เรียกว่ากองพลบูรพาพยัคฆ์ พ.ท.ปรีต์มนต์ ผ่องใส เป็นผบ.ร.12พัน1 รอ. พ.ท.นฤพล วิจิตรโท รองเสธร.2 รอ. เป็นผบ.ร.2 พัน1 รอ.พ.อ.พรพิสุค์. บุญรอด ผบ.ร.12พัน3 รอ. เป็นเสธ.ร.12รอ. พ.ท.สุวิทย์ วิจิตรกาญจน์ ผบ.ร.12 พัน2 รอ. เป็น ผบ.ร.12 พัน3 รอ. พ.ท.ธนา สุรโชติ รอง ผบ.ร.12พัน3 รอ. เป็น ผบ.ร.12พัน2 รอ. พ.ท.สมภพ พงษ์คีรี รองเสธ.ร. 12 รอ.เป็น รอง ผบ.ร.12 พัน3 รอ. ขณะที่กองพลที่1 รักษาพระองค์ (พล.1รอ.) พ.ท.รัชชพงษ์ รัตนบัญญัติ เป็น ผบ.ร.31พัน1 รอ. ส่วนกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2รอ.) พ.ท.เดชาธร สายหยุด ผบ.ม.4พัน11 รอ. เป็น เสธ.ม.4 รอ. พ.ท.กฤษฎา พงศ์เลิศโกศล รองเสธ.ม.1 รอ. เป็น ผบ.ม.4พัน11 รอ. พ.ท.เอกราช กล้วยเครือ หัวหน้าฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล พล.ม.2รอ. เป็น ผบ.ม.5พัน24 รอ.

ขณะที่กองพลทหารราบที่ 9 นั้น พ.ท.ประจักษ์ บุปผาพันธุ์ ผบ.ร.9พัน1 เป็นผบ.กรมทหารพราน11 พ.ท.นัฐที ปรารถนาดี รอง ผบ.พัน ร.มทบ.11 เป็น ผบ.ร.9พัน1พ.ท.ปุณศิริ แพร่ธนาเรือง หัวหน้า รร.จปร. มาเป็น รอง ผบ.พัน ร.มทบ.11 พ.ท.เพรียว เลี้ยงชีพชอบ ผบ.ร.9 พัน2 เป็น เสธ.ร.29 พ.ท.กวินทร์ณัช เกิดสุข หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.9 เป็น ผบ.ร.9 พัน2พ.ท.สโรข สุขศิริ เป็น ผบ.ร.9พัน3 พ.ท. กิตินันท์ รัสมี เป็น ผบ.ส.พัน9 พล.ร.9

ด้านกองพลทหารราบที่ 11 (พล.ร.11) หรือกองพลสไตรเกอร์ พ.ท.รณรงค์ เส็งมี ผบ.ร.111พัน2 เป็นผบ.กรมทหารพราน 13 พ.ท.ธนฤทธิ์ แสนจุ้ม หัวหน้าส่วนการศึกษา รร.จปร. เป็น ผบ.ร.111พัน2 พ.อ.อัครพัฒน์ เทพณรงค์ หรือผู้พันโอม เสธ.ร.112 ซึ่งเป็นนายทหารคนสนิทของพล.อ.ประยุทธ์ขึ้นเป็นรองเสธ.พล.ร.11 พ.ท.อัมพล ศรีนา อาจารย์ รร. เสธ.ทบ. นายทหารอีสานที่โตมาจากชายแดนเขาพระวิหาร เป็น ผบ.ร.112พัน2 พ.ท.จักรกริศน์ ธุระพันธ์ รองเสธ.ร.111 เป็น ผบ.ร.111 พัน1 พ.ท.สรรพสิทธิ์ กูลประสิทธิ์ หัวหน้าสรรพาวุธ ทบ. เป็นผบ.พัน ซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน พล.ร.11 ในกองทัพภาค 2 ถูกมองว่าเป็นผลพวงจากเหตุกราดยิงโคราช พล.อ.อภิรัชต์ได้ขยับตำแหน่งผู้พันหน่วยหลักใหม่ตั้งพ.อ.ชัยรัตน์ หยกสุริยันต์ เป็นผบ.กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 (ผบ.พัน.สพ.กระสุน 22 ) กองบัญชาการช่วยรบที่2 (บชร.2 ) คนใหม่ แทน พ.อ.อนันต์ฐโรจน์ กระแส อดีตผบ.พัน.สพ.กระสุน 22 ที่ถูกจ.ส.อ จักรพันธ์ ถมมา ยิงเสียชีวิตที่จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8ก.พ. ที่ผ่านมา พ.ท.กัญญานัต ไชยโอชะ หัวหน้าฝ่ายข่าว พล.ร.3 เป็น ผบ.ร.8พัน1. แทน พ.ท.พิเชษฐ์ ดาศรี ผช.ฝ่ายยุทธการ ทัพภาค2 เป็น ผบ.ม.7พัน14 พ.ท.ปรัชญา หล้าวิเศษ เป็น ผบ.ร.6พัน1 พ.ท.เกรียงเดช ปัญจกนกกุล ผบ.ร.16พัน2 พ.ท.พงษ์พัฒน์ เตือนขุนทด เป็น ผบ.ร. 23 พัน3 พ.ท.เจตนิพิฐ สมบูรณ์วัฒนา ผบ.ร.6พัน2

พร้อมปรับเปลี่ยนผู้พันฯ ภาคเหนือและใต้หลายตำแหน่ง ได้แก่ พ.ท.ชาตินักรบ พรศิริรัตน์ เป็น ผบ.กรม ทพ.ที่ 32 พ.ท.จักรพงษ์ เทพพันธุ์ เป็น ผบ.ร.4 พัน.3 พ.ท.สมภพ ใจบุญ เป็น ผบ.ร.14 พัน.2 พ.ท.ภูเบศ มาแก้ว เป็นผบ.ม.พัน.12 พล.ม.1 พ.ท.ธวัฒน์ อินกอง ผบ.ม.พัน.28 พล.ม.1 พ.ท.ณัฐพล ณีวัง ผบ.ร.17 พัน.3 พ.อ.ธานี เกียรติสาร เป็น ผบ.กรม.ทพ.44 พ.อ.ภาคิน เกื้อกูลเป็น ผบ.ร.25 พัน.2 พ.ท.กฤตณ์พัทธ์ กรกัน เป็น ผบ.ร.151 พัน.2 พ.อ.นราธิป จอง เป็น ผบ.พัน.สพ.กระสุน 24 บชร. 4 พ.ท.นพดล พรหมมาก เป็น ผบ.ร.153 พัน. 3 พ.ท.ปัญจพล ทรัพย์บวร เป็น ผบ.ม.พัน.31 พล.ร.15 พ.ท.พัศวีร์ โปชะดา เป็น ผบ.ร.152 พัน.2 พ.อ.โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.กรม ทพ.47 พ.ท.ธนพล นุ้ยสุข ผบ.ร.15 พัน. 1 พ.ท.จตุพร ธานีพัฒน์ เป็น ผบ.ร.5 พัน.1 พ.ท.ชาญฤทธิ์ ฮันสราช เป็น ผบ.ร.151 พัน.3


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'