ไทยเสนอตัวจัด ‘ยูธโอลิมปิก 2026’ เล็งที่ กรุงเทพฯ-ชลบุรี


เพิ่มเพื่อน    

พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2569 (ค.ศ.2026) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศเเละวิทยาศาสตร์การกีฬา และนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา 

        ที่ประชุมได้สรุปแนวทางการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ของคณะกรรมการอำนวยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2569 (ค.ศ.2026) โดยเตรียมเสนอ จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดในการจัดการแข่งขัน ซึ่งจะมีหนังสือยืนยันภายในสัปดาห์หน้า และที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ 13 ข้อ ได้แก่ 1.การเสนอเมืองจัดการแข่งขันจะมีสิ่งที่จูงใจคือสนามแข่งขันแต่ละสนามไม่ไกลจากกัน 2.การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ SWOT Analysis 3.ชนิดกีฬาที่จะจัดการแข่งขัน 4.ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่ามีข้อดีและมีการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างไรต่อพื้นที่ที่เราใช้จัดการแข่งขัน 5.ยึดถือแนวทางปฏิบัติตาม Olympic Agenda 2020 (หลักปฎิบัติโอลิมปิกเกมส์ 2020) 6.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 7.การกระตุ้นให้เยาวชนทั่วโลกเข้าร่วมเล่นกีฬาโดยยึดหลักค่านิยมโอลิมปิก (Olympic Value) 8.การจัดกิจกรรมด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 9.การจัดกีฬาสาธิต (Sports Demonstration) 10.การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ และประชาพิจารณ์ 11.การให้ความรู้เรื่อง Clean Sport Fair Play 12.สภาพภูมิอากาศ ณ ช่วงการแข่งขัน 13.การรักษาความปลอดภัยระหว่างการจัดการแข่งขัน


ประเทศไทยเนี่ย..... ถ้ามองแบบแยกส่วน "กลุ้มใจตายหะ" มันไปไม่รอด "พังแน่"! ต้องมองในความเป็นองค์รวมใต้จอกแหนผนึกคลุมหน้าจะเห็นผลึกระหว่างคนกับชาติเหนียวกว่ากาวตราช้าง

'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'