บิ๊กป้อมสั่งเก็บผักตบชวา ป้องท่วมลุ่มนํ้ากลาง-ตอ.


เพิ่มเพื่อน    

 "พล.อ.ประวิตร" ลงพื้นที่นครปฐม สั่งเก็บผักตบชวาในลุ่มน้ำท่าจีนก่อนน้ำหลากฤดูฝน มุ่งป้องกันน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคกลาง/ตะวันออก ชื่นชมคนรักน้ำร่วมมือร่วมใจแม้อยู่อย่าง New Normal จากวิกฤติโควิด-19 รัฐพร้อมส่งเสริมแปรรูป/วิจัยแก้ปัญหาผักตบชวายั่งยืน

    เมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะ ผอ.คณะกรรมการน้ำแห่งชาติ  (กนช.) พร้อมคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดทรงคนอง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม
    โดย พล.อ.ประวิตรและคณะได้รับฟังการบรรยายสรุป ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน, กรมเจ้าท่า, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ที่สามารถถ่ายภาพที่ตั้งของแหล่งผักตบชวาและวัชพืชได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมลุ่มน้ำที่สำคัญจำนวน 25 จุดในเบื้องต้น และหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชซึ่งมีความคืบหน้าอย่างน่าพอใจ ต่อมา  GISTDA ได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออก พบว่ามีแหล่งผักตบชวาและวัชพืชเพิ่มขึ้นอีก 128 จุด ใน 29 จังหวัด โดยมีการแบ่งมอบให้ 4 หน่วยงานหลักและ กทม.รับผิดชอบเพิ่มเติมต่อไป
    ทั้งนี้ รองนายกฯ ได้รับทราบแนวทางการแก้ปัญหาผักตบชวา โดยใช้เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การใช้จุลินทรีย์และสารชีวภาพชีวภัณฑ์กำจัดผักตบชวา ของ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวมทั้งการแปรรูปผักตบชวาเพิ่มมูลค่าเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป จากนั้นได้กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ขอให้ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานอย่างแน่นแฟ้น โดยเร่งรัดเก็บผักตบชวาให้หมดสิ้นก่อนน้ำหลากในฤดูฝน ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนคนรักน้ำที่มีสมาชิกกว่า 1 ล้านคนที่จัดตั้งโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเก็บผักตบชวาและวัชพืชมาโดยตลอด ซึ่ง พล.อ.ประวิตรได้กล่าวชื่นชมในความสามัคคี ความเสียสละ และให้ความสำคัญต่อการนำผักตบชวากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมให้การส่งเสริมการนำผักตบชวากลับมาใช้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า ทั้งการแปรรูปและการศึกษาวิจัย เพื่อให้ประโยชน์กลับมาสู่ชุมชนต่อไป
    ในการนี้ พล.อ.ประวิตรและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่กำลังร่วมกันเก็บผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำท่าจีน เพื่อเปิดทางน้ำไหลรองรับฤดูน้ำหลาก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท รวมทั้งขอบคุณชาวชมรมคนริมน้ำที่มีส่วนร่วมรักษาลุ่มน้ำท่าจีน แม้จะอยู่ในสภาวะที่ต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal จากการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'