ผ่าตัดใหญ่ฟื้นฟูการบินไทย


เพิ่มเพื่อน    

 

        "เมื่อฟังจากพนักงานก็จะโทษนักการเมือง เมื่อฟังจากนักการเมืองก็จะโทษพนักงาน เรื่องนี้ไม่มีใครผิดเลย โดยส่วนตัวมองว่าถ้าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาจากภายในองค์กร ให้ทุกฝ่ายมาคุยกันว่ามีปัญหาตรงไหน และต้องยอมเสียสละและให้ความร่วมมือในการฟื้นฟู เนื่องจากขณะนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ สิ่งที่ทำไปก็เพื่อให้การบินไทยกลับมาสามารถบินได้และแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินต่อไปได้ สุดท้ายเมื่อมีกำไร มีเงินใช้หนี้เจ้าหนี้ เรื่องนี้ก็จะจบ ขณะที่การยื่นเรื่องให้ศาลเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ต้องดำเนินการตามแผนเพื่อให้มีกำไร จะได้นำเงินมาใช้หนี้”

 

 

 

      ได้ข้อสรุปชัดกับการแก้ไขปัญหาการบินไทยที่ค้างคามานาน กับแผนฟื้นฟูที่ตระเตรียมกันมานานหลายยุคของรัฐบาล หลายสมัยของคณะผู้บริหาร หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 โดยลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในการบินไทยจาก 51% เหลือ 48% ทำให้บริษัท การบินไทย พ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจโดยเด็ดขาด

      ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ระบุว่า การแก้ปัญหาการบินไทยโดยฟื้นฟูภายใต้คำสั่งศาลเป็นแนวทางที่ดีที่สุด ซึ่งจากสถานะการเงินของการบินไทย ณ สิ้นปี 2562 มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 147,352 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ต่างประเทศ 35% และหนี้เงินกู้จากการซื้อเครื่องบิน ประมาณ 15% โดยคาดว่าปี 2563 ยอดหนี้สินจะเพิ่มเป็น 219,198 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 ฐานะการเงินอยู่ในขั้นวิกฤติ มีสภาพหนี้สินล้นพ้นตัว กระแสเงินสดหมดในเดือน มิ.ย. จึงต้องเร่งแก้ปัญหา ซึ่งในวันที่ 25 พ.ค.นี้จะเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับหน้าที่ผู้บริหารแผนฟื้นฟูให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา พร้อมทั้งนายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ในฐานะผู้กำกับดูแลการบินไทย จะเป็นตัวแทนกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมเพื่อรายงานความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมทำแผนฟื้นฟูการบินไทย ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย

      "จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด สำหรับคณะผู้จัดทำแผนฟื้นฟูขณะนี้ได้ทาบทามบุคคลที่สามารถทำงานได้จริง ปราศจากการแทรกแซง และต้องหาที่ปรึกษาทางการเงิน ทางกฎหมายมาช่วย คาดว่าจะยื่นศาลได้ในเดือน มิ.ย. ส่วนการดำเนินการทั้ง 10 ขั้นตอนให้ครบคงใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี เพราะนำปัจจัยเรื่องผลกระทบโควิด-19 เข้ามาประกอบด้วย" นายศักดิ์สยาม กล่าว

      อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมได้ดูต้นแบบจากสายการบินที่เคยมีปัญหาและยื่นฟื้นฟู คือ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ส ยื่นฟื้นฟูศาลล้มละลายปี 2553 สามารถออกจากแผนฟื้นฟูภายใน 14 เดือน โดยมีกำไรอย่างต่อเนื่องปีละ 2 พันล้านเหรียญฯ หรือสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ส ยื่นศาลและใช้เวลา 3 ปีสามารถออกจากแผนฟื้นฟูได้ สำหรับการบินไทยนั้นมีหน่วยธุรกิจ 6 หน่วยที่สามารถหารายได้และมีผลประกอบการที่มีประสิทธิภาพ แต่จะต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์

พ.ร.บ.ล้มละลายเป็นทางเลือก

      สำหรับในมุมมองของนักวิชาการอย่าง นายวิชา มหาคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ เห็นว่า หลังเข้าสู่กระบวนการ พ.ร.บ.ล้มละลาย จะไปคาดเดาอะไรไม่ได้ ก็ได้แต่มีความหวังว่าจะสามารถฟื้นฟูได้ด้วยศักยภาพที่การบินไทยมีอยู่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาให้คืนกลับมาดี เรื่องนี้ต้องมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน จะทำคนเดียวไม่ได้ ถึงมีผู้ทำแผนเก่งขนาดไหน แต่ถ้าคนในองค์กรไม่เอาด้วยก็ไม่มีทางสำเร็จ

      ทั้งนี้ พ.ร.บ.ล้มละลายเป็นทางเลือก เพราะว่ามีคนอยากจะให้ล้มละลาย เราก็ได้บอกว่าการล้มละลายทำได้ไม่ยาก เพราะการที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชำระหนี้ได้ก็ปล่อยให้ล้มละลายได้ เจ้าหนี้ก็อยากจะได้เงินอยู่แล้ว ยึดทรัพย์สินขายทอดตลาด เอาเงินมาแบ่งกัน แต่ว่าเรื่องนี้จะคุ้มไหมกับสิ่งที่จะต้องสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติคุณที่ได้สั่งสมมาตลอดเวลา 60 ปี และเมื่อเทียบดูแล้วการที่กฎหมายได้มีการเปิดทางให้อยู่แล้ว หากมีการทำแผนฟื้นฟูกิจการสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องล้มละลายเสมอไป คือการเข้าสู่ พ.ร.บ.ล้มละลาย

      อย่างไรก็ตาม การล้มละลายในปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ต้องหยุดประกอบกิจการ และขายทรัพย์สิน ปัจจุบันมีกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายสากล ไม่ใช่กฎหมายเฉพาะประเทศไทย ที่เป็นการนำไปสู่การฟื้นฟูกิจการ มองว่าเมื่อการบินไทยเข้าสู่ พ.ร.บ.ล้มละลาย มีกำหนดว่าไม่เกิน 5 ปี หากทำแผนแล้วศาลยอมรับเห็นชอบก็สามารถปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ ก็ไม่เกิน 5 ปี หรือหากมีสิ่งบอกเหตุว่าที่ประชุมเจ้าหนี้ยอมรับ ศาลยอมรับ ก็สามารถที่จะบริหารจัดการกิจการได้ตามระบบ ก็จะฟื้นฟูสำเร็จ

      "สิ่งที่สำคัญที่สุดขณะนี้คือ ศาลจะมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือไม่ ส่วนบุคคลที่มีการคัดเลือกมานั้น มองว่าต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือ มีความน่าไว้วางใจพอ ต้องเป็นศูนย์รวมขององค์กร เป็นคนที่เจ้าหนี้ยอมรับ ผู้ประกอบการบริษัทและพนักงานที่อยู่ในบริษัทยอมรับหรือไม่ ต้องไม่มีข้อที่ตำหนิมีสิ่งบอกเหตุไม่สุจริต ต้องเป็นกลาง และต้องไม่มีสิ่งที่มาทำให้คนสงสัยว่าเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเปล่า สิ่งสำคัญคือ ต้องเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล" นายวิชา กล่าว

ต้องยอมรับและมองเห็นข้อผิดพลาด

      ด้าน นายสนอง มิ่งเจริญ นายกสมาคมนักบินไทย กล่าวว่า ในมุมมองส่วนตัวเห็นด้วย คือการบินไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลง ยอมรับว่าไม่ได้มองเหมือนคนอื่น โดยส่วนตัวมองว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องเกิดจากภายใน คือ ทุกฝ่ายในองค์กรของการบินไทยจะต้องยอมรับก่อนว่าปัญหาที่ประสบอยู่ขณะนี้มีความผิดพลาด หรือความไม่มีประสิทธิภาพเกิดจากตรงไหน ทั้งหมดนี้คนในองค์กรต้องยอมรับก่อนว่ามีปัญหา

      “เมื่อฟังจากพนักงานก็จะโทษนักการเมือง เมื่อฟังจากนักการเมืองก็จะโทษพนักงาน เรื่องนี้ไม่มีใครผิดเลย โดยส่วนตัวมองว่าถ้าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องมาจากภายในองค์กร ให้ทุกฝ่ายมาคุยกันว่ามีปัญหาตรงไหน และต้องยอมเสียสละและให้ความร่วมมือในการฟื้นฟู เนื่องจากขณะนี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ สิ่งที่ทำไปก็เพื่อให้การบินไทยกลับมาสามารถบินได้และแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินต่อไปได้ สุดท้ายเมื่อมีกำไร มีเงินใช้หนี้เจ้าหนี้ เรื่องนี้ก็จะจบ ขณะที่การยื่นเรื่องให้ศาลเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ต้องดำเนินการตามแผนเพื่อให้มีกำไร จะได้นำเงินมาใช้หนี้” นายสนองกล่าว

      นายสนอง กล่าวยอมรับว่า เมื่อเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนักบินที่มีอยู่ 1,400 คน และลูกเรืออีก 6,000 คนพร้อมร่วมมือ แม้ขณะนี้ทั้งนักบินและลูกเรือยังคงได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเปิดน่านฟ้าออกไปอีก 1 เดือน ทำให้ต้องหยุดบินต่อเนื่องนาน 3 เดือน

      หนึ่งในแนวทางที่อาจเกิดขึ้นในแผนฟื้นฟูกิจการคือ การลดพนักงาน สิ่งเหล่านี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานให้ฝ่ายบริหารการบินไทยได้รับทราบถึงปัญหา เนื่องจาก 99% ของนักบินไม่ได้เข้าร่วมเป็นสหภาพการบินไทย ยอมรับว่าพนักงานการบินไทยส่วนใหญ่รักและผูกพันกับองค์กร หากมีการพูดคุยรับฟังความเห็น หาข้อตกลงร่วมกันที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ เชื่อว่าทั้งพนักงานและองค์กรจะเดินหน้าต่อไปได้

      ต้องยอมรับว่าการฟื้นฟูธุรกิจของการบินไทยที่เข้าสู่ พ.ร.บ.ล้มละลายในท่ามกลางวิกฤติไวรัสโควิด-19 ไม่ใช่เรื่องง่าย และจะสามารถประสบผลสำเร็จหรือไม่ ต้องอยู่ในแผนฟื้นฟูนานแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ที่สุดแล้ว เมื่อศาลได้พิจารณาและเห็นชอบ เมื่อผ่านกระบวนการนี้ไปได้เร็ว นั่นก็หมายความว่าการบินไทยได้ประโยชน์ที่สุด ก็ได้แต่หวังว่าการ Set Zero ในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของสายการบินแห่งชาติ เชื่อว่าทุกคนก็อยากเห็นการบินไทยกลับมาบินให้บริการได้ตามปกติโดยปราศจากข้อกังขาทั้งหลายทั้งปวง.


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ