โรคไข้เลือดออกระบาดหนักในบุรีรัมย์ป่วยแล้ว 226 ราย กลุ่มเด็กนักเรียนมากสุด แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น


เพิ่มเพื่อน    

 

24 พ.ค.63 จากข้อมูลรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจังหวัดแล้ว จำนวน 226 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 133 ราย เพศหญิง 93 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือกลุ่มอายุ 10-14  ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 , 15-24 ปี , 0-4 ปี ตามลำดับ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 175 ราย รองลงมาคือ อาชีพเด็กในปกครอง, อาชีพเกษตร, อาชีพรับจ้าง, อาชีพนักบวช และอาชีพทหาร/ตำรวจ ตามลำดับ พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน เมษายน จำนวนผู้ป่วย 69 ราย ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศูนย์ 22 ราย โรงพยาบาลชุมชน 203 ราย คลินิกราชการ 1 ราย  

ส่วนอำเภอที่มียอดผู้ป่วยสะสมมากที่สุด คือ อ.พุทไธสง รองลงมาคือ อ.หนองกี่, อ.หนองหงส์, อ.ปะคำ และ อ.นาโพธิ์ ตามลำดับ โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคแพร่ระบาดสู่คน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ทางสาธารณสุขจังหวัด จึงได้กำชับให้สาธารณสุขอำเภอทั้ง 23 อำเภอ ร่วมกับ อสม.ผู้นำชุน ชาวบ้าน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีพบการระบาดของโรค ทั้งหยอดทรายอะเบท ฉีดพ่นยาหมอกควัน และให้ความรู้ถึงวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายแบบเคาะประตูบ้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังตามบ้านเรือน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วย

หากบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวคนใด มีอาการป่วยไข้สูง ไอ มีน้ำมูก หน้าแดง และหนาวสั่น ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคทันที เพราะหากล่าช้าหรือไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจเกิดอาการช็อคและเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
 


โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวาน (๑ ก.ค.๖๓) ท่านเห็นอะไร? ทุกคนจะบอก..... เห็นเด็กนักเรียนไปโรงเรียน เห็นรถติด เห็นเด็กอนุบาลร้องไห้ เห็นผู้ปกครองอุ้มลูก-จูงหลานไปส่งโรงเรียน

อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.
มรดก ๘๘ ปีคณะราษฎร