'หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน' เปิดให้ชมนิทรรศการ 2 มิ.ย. นี้ ภายใต้มาตรการ 7 ข้อ


เพิ่มเพื่อน    

 

     วันที่ 25 พ.ค. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า   ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยอนุญาตให้เปิดทำการหอศิลป์รวมอยู่ด้วยนั้น ในส่วนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ซึ่งดูแลภารกิจของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินได้เตรียมการเปิดทำการวันที่ 2 มิ.ย. นี้  ให้บริการระหว่างเวลา 10.00 -19.00 น. โดยกำหนดมาตรการและระเบียบการเข้าใช้บริการ ดังนี้ 1. ให้เข้มงวดการตรวจคัดกรองผู้เข้าบริการทุกคนและจะต้องลงทะเบียนเชคอินและเชคเอาท์ในแฟลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”  2.ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย 3.จำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่ให้แออัด 4.ให้มีการเว้นระยะห่างในการจัดภาพภายในห้องนิทรรศการและให้ผู้เข้าชมอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1.5  เมตร 5.ให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดมือ เจลแอลกอฮอล์ บริการทุกห้องนิทรรศการ   6. ให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทุกห้องทุกๆ 2 ชั่วโมง 7.งดการจัดบรรยายและสัมมนา โดยให้ผู้เข้าชมผ่านจากบอร์ดภาพและชมจากวีดิทัศน์ประกอบเท่านั้น

     ผอ.สศร. กล่าวอีกว่า การเปิดทำการหอศิลป์ราชดำเนินจะเป็นโอกาสให้ศิลปินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กลับมาจัดแสดงผลงานได้ และอาจจะใช้เป็นพื้นที่ให้ศิลปินได้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยผ่านทางสื่อออนไลน์ร่วมด้วย  เป็นการกลับคืนแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้กับประชาชนที่สนใจงานศิลป์ทุกแขนง โดย  สศร. ต้องสร้างมาตรฐานของการเข้าชม  โดยมีเงื่อนไข คือ  ลดความแออัดของผู้เข้าชมนิทรรศการ และให้บริการอย่างถูกสุขลักษณะ โดยจะมีการฆ่าเชื้อและจัดพื้นที่ไม่ให้มีผู้คนหนาแน่นตามหลักการรักษาระยะห่าง แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศจะลดลง แต่เรายังวางใจไม่ได้ เพราะหอศิลป์ร่วมสมัยเป็นแหล่งให้บริการสาธารณะ มีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าชม ดังนั้น ขอให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และหากมาใช้บริการเป็นหมู่คณะ ให้มีการแจ้งและทำการจองล่วงหน้า ที่ http://www.rcac84.com หรือโทร  0-2224 8030 ต่อ 202

 

 

 

 

 


โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวาน (๑ ก.ค.๖๓) ท่านเห็นอะไร? ทุกคนจะบอก..... เห็นเด็กนักเรียนไปโรงเรียน เห็นรถติด เห็นเด็กอนุบาลร้องไห้ เห็นผู้ปกครองอุ้มลูก-จูงหลานไปส่งโรงเรียน

อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.
มรดก ๘๘ ปีคณะราษฎร