'หมอแก้ว'เฉลยทำไมยังต้องมี'พรก.ฉุกเฉิน' ทั้งที่มีพรบ.โรคติดต่อ


เพิ่มเพื่อน    

25 พ.ค. 63 - ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่ใช้จัดการปัญหาโรคติดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันจะเป็นการใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อเป็นหลัก โดยผู้มีอำนาจเต็มในการออกประกาศใดๆ คือผู้ว่าราชการจังหวัด ที่จะออกข้อกำหนดว่าสถานที่ใดต้องปฏิบัติอย่างไรไม่ว่าจะเป็นร้านทั่วไป หรือห้างสรรพสินค้า 

ส่วนพระราชกำหนด (พ.ร.ก.)​ การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศเพื่อให้การบริหารงานแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงอื่นๆ ให้มีความเป็นเอกภาพมากขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นผู้ดูแลภาพรวมทั้งหมด เพราะฉะนั้นประกาศดังกล่าวนำมาเสริมในส่วนของการทำงานข้ามกระทรวงและอำนาจบางอย่างที่ พ.ร.บ.​โรคติดต่อไม่มี ซึ่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินสามารถนำมาใช้โดยเฉพาะการประกาศเคอร์ฟิว  โดยทั้งหมดนี้ เพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ และจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน.

 


โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวาน (๑ ก.ค.๖๓) ท่านเห็นอะไร? ทุกคนจะบอก..... เห็นเด็กนักเรียนไปโรงเรียน เห็นรถติด เห็นเด็กอนุบาลร้องไห้ เห็นผู้ปกครองอุ้มลูก-จูงหลานไปส่งโรงเรียน

อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.
มรดก ๘๘ ปีคณะราษฎร