สพฐ.เผยไทมไลน์รับนักเรียน รร .ในสังกัดเสร็จสิ้น 14มิ.ย.สะท้อนเปิดเทอม 1มิ.ย.ไม่ได้  


เพิ่มเพื่อน    


27พ.ค.63-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังไม่มีการกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด ดังนั้นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ยังคงเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ อีกทั้งระหว่างนี้อยู่ในกระบวนการของการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ซึ่งในวันที่ 6-7 มิถุนายน จะมีการสอบคัดเลือกเข้าม.1 และ 4  ประกาศผลวันที่ 12 มิถุนายน รายงานตัวและมอบตัววันที่ 14 มิถุนายน อีกทั้ง สพฐ. คงไม่สามารถให้ความชัดเจนได้ว่าจะมีการขยับเปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 1 กรกฎาคมหรือไม่ เพราะเรื่องดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของรัฐบาลเท่านั้น

ด้าน นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ภาพรวมของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทุกแห่งที่จะเปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม นั้น ตนยังไม่ได้รับทราบข้อมูล ซึ่งต้องรอฟังนโยบายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เท่านั้น อีกทั้งในประเด็นนี้ก็ต้องรอการประเมินความเหมาะสมและความพร้อมจากศูนย์ ศบค.ด้วย