'เก่ง การุณ' ขวางรัฐบาลใช้เงินกู้ อ้างหนีตรวจสอบ หวั่นตั้งนายทหาร-ทุนใหญ่ทับซ้อนผลประโยชน์


เพิ่มเพื่อน    

28 พ.ค.63 - นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอได้แก่ พรก.กู้เงิน 3 ฉบับ ถือเป็นการประชุมที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านให้ความสำคัญมาก เพราะมีผลต่อสถานภาพการเงินของประเทศ และมีผลต่อการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยตรง จึงมีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ ดังนั้นด้วยวงเงินมหาศาลที่มาขอความเห็นชอบจากสภา รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องมีรายละเอียดของโครงการที่จะใช้งบประมาณในวงเงินกู้ที่ชัดเจน ไม่ควรที่จะเขียนกรอบกว้างๆ หรืออย่างน้อยควรชี้แจงรายละเอียดได้ เพราะหลายโครงการจะไปทับซ้อนกับโครงการที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขอตั้งข้อสังเกตว่า การออกเป็นพระราชกำหนดของรัฐบาลต้องการหนีการตรวจสอบจากผู้แทนประชาชนจริงหรือไม่

นายการุณ กล่าวว่า รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจให้ประชาชนเห็นว่า มีความตั้งใจจริงที่จะกอบกู้เศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงจัง อีกทั้งต้องยอมรับการตรวจสอบจากผู้แทนของประชาชน ด้วยการเปิดให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการใช้เงินกู้อย่างจริงจัง นอกจากนี้รัฐต้องกระจายงบประมาณที่กู้มาเป็นธรรมและทั่วถึง ไม่ควรเอางบประมาณของประชาชนไปใช้ในการหาเสียง เอื้อประโยชน์ทางการเมืองแก่พวกพ้อง

“การเขียน พรก.ให้อำนาจพลเอกประยุทธ์ ตั้งคณะกรรมการจำนวน 11 คนเพื่อมาพิจารณาการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดนั้น เห็นได้ชัดว่าไม่เห็นหัวประชาชนเลย เพราะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสภา ขอทำนายว่า พลเอกประยุทธ์ ต้องแต่งตั้งนายทหารหรือคนใกล้ชิดกับนายทุนใหญ่ เข้ามานั่งในคณะกรรมการชุดนี้ ผมหวังว่าเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้น เพราะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนและเป็นช่องทางให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อยากให้รัฐบาลตระหนักว่า เงินทุกบาทเป็นของประชาชนไม่ใช่ของรัฐบาล ขอเตือนว่าคณะกรรมาธิการและพรรคเพื่อไทยจะติดตามการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นเพื่อประโยชน์สูงสุดคนไทยทุกคน”นายการุณ กล่าว


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'