ปัตตานีแห่เที่ยวรายอหลังผ่อนปรนมาตรการโควิด-19


เพิ่มเพื่อน    

31 พ.ค.63-  ที่ จ.ปัตตานี ยังมีการเฉลิมฉลองของพี่น้องมุสลิมยังมีอย่างต่อเนื่องซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันฮารีรายอแนหรือรายอ 6 จะมีขึ้นเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในวันฮารีรายอแนนั้น จะมีการจัดเลี้ยงอาหารพบปะในบรรดาญาติพี่น้อง การร่วมกลุ่มพบปะเพื่อนๆ และการทำความสะอาดสุสานหรือกุโบร์ รวมถึงสวดดูอาเพื่อมอบให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไป

สำหรับบรรยากาศในวันอารีรายอแนของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดปัตตานี มีการผ่อนปรนในเรื่องมาตรการบางส่วนของโรคโควิด-19 การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง แน่นขนัดไปด้วย ชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ คือวังเก่า หรือวังโบราณตั้งอยู่ตำบลจะบังติกอ และมัสยิดกลางตั้งอยุ่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดปัตตานี ได้มีพี่น้องมุสลิมเป็นจำนวนมาก เดินทางมาเป็นกลุ่มๆ ทั้งชายหญิงและเด็ก ๆ ต่างสวมชุดใหม่ หลายหลากสี เป็นเสื้อมาลายูดั้งเดิม มีสีสัน สวยงาม โดยสวมกันเป็นทีมเหมือนกัน  และมีการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ในหลายๆอริยบท และยังมีมาเป็นครอบครัวก็ถ่ายรูปเป็นครอบครัว  มาท่องเที่ยวอย่างสนุกสนาน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และรอยยิ้ม ของคนในครอบครัวสำหรับในฮารีรายอแน

ด้านนายไฟโรส โต๊ะละ กล่าวว่า  ภายหลังจังหวัดปัตตานีได้มีการผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 แม้จะมีความกังวลอยู่มากก็ได้มีการบอกเพื่อนๆให้ป้องกันตัวเองกันไว้ ซึ่งวันนี้ตนเองดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนๆ ได้เจอเพื่อนๆและญาติพี่น้องโดยมีการจัดเลี้ยงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว อีกทั้งเป็นการเยี่ยมสุสาน ทำความสะอาดและขอพรผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว.