ตราดเปิดเมืองวันแรก! นักท่องเที่ยวแห่เข้า คลายคัดกรองเหลือแค่วัดไข้


เพิ่มเพื่อน    

1 มิ.ย. 63 - ที่ด่านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด จุดตั้งด่านคัดกรองโควิด-19  ได้เริ่มให้บุคคลภายนอกและนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามายังจังหวัดตราดได้แล้ว ตามข้อกำหนด มาตรา 9 ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2563

โดยการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรองนั้นยังคงทำงานตามปกติ แต่ลดขั้นตอนการสอบประวัติของบุคคลภายนอกที่มีเหตุจำเป็น ที่ต้องแจ้งเข้าจังหวัดกับเจ้าหน้าที่ด่านคัดกรองในช่วงที่มีคำสั่งห้ามคนนอกเข้าจังหวัด เหลือเพียงการใช้เครื่องเทอร์โมสแกน วัดอุณหภูมิร่างกายของคนขับรถและผู้โดยสารทุกคน ซึ่งหากตรวจพบจะเรียกสอบประวัติทันทีพร้อมมาตรการควบคุมโรคที่จังหวัดตราดยังคงถือปฎบัติอยู่ ในขณะการจราจรบริเวณด่านคัดกรองในวันนี้เป็นไปด้วยความสะดวก  รถยนต์ที่เข้าจังหวัดตราดวันนี้ ไม่ต้องรอแถวยาวกว่าทุกวัน เพราะไม่มีการคัดกรองที่เข้มงวดแล้ว

และเป็นที่น่าสังเกตหลังจากที่จังหวัดตราดประกาศเปิดจังหวัดแล้ว มีประชาชนทั้งต่างจังหวัดและนักท่องเที่ยว เดินทางเข้าจังหวัดตราดจำนวนมากด้วยรถยนต์ส่วนตัว ส่วนรถขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด เวลานี้ยังไม่เปิดให้บริการ ซึ่งจะต้องทางสำนักงานขนส่งจังหวัดตราด ออกประกาศการเดินรถอีกครั้ง.