'จุรินทร์'ควง'จุติ'ลงพื้นที่คลองเตย เยียวยากลุ่มเปราะบาง


เพิ่มเพื่อน    

1 มิ.ย. 63 - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย กทม. เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความยากลำบากจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เยี่ยมบ้านตัวอย่างสุขอนามัยที่ถูกต้อง เยี่ยมครัวกลางชุมชน ปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์แจกจ่ายข้าวกล่อง มอบรถเข็นสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ มอบแว่นสายตา และมอบถุงยังชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุรินทร์ กับ นายจุติ พาคณะทั้ง พม. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงพาณิชย์  เข้าเยี่ยมบางส่วนของประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งอยู่อาศัยใต้ทางด่วนเป็นครอบครัวและเยี่ยมประชาชนดินทางรถไฟคลองเตย  เพื่อหาวิธีดูแลช่วยรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความใกล้ชิดและกลุ่มอุ่น  เพราะประชาชนต่างสะท้อนลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และรายงานระบุว่าลักษณะการเกิดผลกระทบ เกิดในวงกว้างทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง

นายจุติ  กล่าวว่า  คณะนำโดยรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ และ ผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคม ฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงแรงงาน   สำนักงานเขตคลองเตย ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วนโทร. 1300 และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ลงพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ณ ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย กทม. ตั้งอยู่บนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยและการท่าเรือแห่งประเทศไทยบางส่วน ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ริมทางรถไฟอย่างหนาแน่นรวม 518 ครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ประกอบด้วย เด็กเล็ก 0-6 ปี 44 คนมเด็กโต 6 ปีขึ้นไป 40 คน คนพิการ 21 คน และ ผู้สูงอายุ 93 คน มีจิตอาสา วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง 35 คน ซึ่งขณะนี้ ประชาชนจำนวนมากในชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ต้องประสบปัญหาว่างงานและตกงาน ทำให้รายได้ลดลงจนกระทั่งไม่มีเงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั้งตนเองและครอบครัว 

ด้านนายจุรินทร์ ได้เข้ารับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งหารือร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไป ในเบื้องต้น ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือได้ร่วมกับเครือข่าย 43 ชุมชนในเขตคลองเตยและสภาองค์กรชุมชนคลองเตย วางแผนและแนวทางในการรับมือต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยแบ่งออกเป็น 1) แผนระยะสั้น โดยออกสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนและผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งจัดทำครัวกลางชุมชน เป็นต้น  2) แผนระยะกลาง โดยจัดทำระบบคูปองอาหาร และคัดกรองกลุ่มเปราะบางในชุมชนเพื่อเร่งช่วยเหลือต่างๆ และจัดทำเป็นต้นแบบ  และ 3) ระยะยาว โดยติดตั้งระบบกองทุนข้าวสารอาหารแห้ง

รวมทั้งได้มีการมอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้ประชาชนในชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ได้แก่ เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เยี่ยมบ้านตัวอย่างสุขอนามัยที่ถูกต้อง เยี่ยมครัวกลางชุมชน ปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์แจกจ่ายข้าวกล่อง 600 กล่อง  มอบรถเข็นสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 42 คัน มอบแว่นสายตาและเสื้อ 500 ชุด มอบถุงยังชีพ 553 ถุง เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เช่น กระทรวง พม. โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ทีมสายด่วนมาให้บริการคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคมและสวัสดิการสังคมจากรัฐ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน ร้วมสนับสนุนของยังชีพ และ มาจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อประชาชน 

ขณะที่กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม มาให้บริการเคลื่อนที่ และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย มาให้ความรู้ในการดูแลและป้องกันจากโรคโควิด-19 รวมทั้งภาคเอกชน คือ บริษัท โปรเฟสชั่นเนล ลาโบราทอรี่ แมนเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด และนักศึกษา วปอ. 62 ได้สนับสนุนรถบริการตรวจสุขภาพและเอ็กซ์เรย์ปอดเคลื่อนที่ 2 คัน ทั้งนี้ หากชุมชนและประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง.

 


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'