ไม่ยอมอภิปราย


เพิ่มเพื่อน    

บรรยากาศสภาสูงพิจารณาพ.ร.ก.สำคัญ 3 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวกับการนำเงินของประเทศก้อนใหญ่มหาศาลมาใช้เยียวยาและฟื้นฟูประชาชนในช่วงระหว่างการแพร่เชื้อและหลังระบาดไวรัสโควิด เป็นไปด้วยความราบเรียบ เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้
    โดยเมื่อวันที่ 2มิ.ย. ส.ว.ลงมติอนุมัติเรียบร้อย มี “วันชัย สอนศิริ” ส.ว. เป็นคนสุดท้ายในการอภิปราย จากนั้น พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมขณะนั้น ก็เชิญรัฐมนตรีที่มานั่งรับฟังคำอภิปรายของสมาชิก ลุกขึ้นชี้แจงต่อข้อกังวลของสมาชิกก่อนที่ประชุมส.ว.จะโหวตลงมติ
    โดยครม.ท่านนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน นั่นคือ “อุตตม สาวนายน” รมว.คลัง ที่กำลังโดนเพื่อนๆในพรรคเดียวกันร่วมหัวเล่นเกมเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรค 
    ครั้นประธานในที่ประชุมเชิญชี้แจง เจ้าตัวลุกขึ้นขออนุญาตชี้แจงภายหลังจากที่ส.ว.ลงคะแนนแล้ว ซึ่ง “พล.อ.สิงห์ศึก” ไม่ขัดข้อง และเอ่ยถามว่ามีใครเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
    ในที่ประชุมเงียบกริบ ทำให้ทั่นประธานสิงห์ศึกสั่งให้สมาชิกเสียบบัตรแสดงตน กระทั่ง “ครูหยุย” วัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ ส.ว. ลุกขึ้นกล่าว...
    “พวกเราจะลงมติได้อย่างไร รัฐมนตรียังไม่ได้ตอบปัญหาต่างๆจากพวกเราเลย โดยหลักท่านต้องตอบก่อน แล้วเราจึงจะวินิจฉัยว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ”  
    เป็นอันว่าขุนคลังต้องลุกขึ้นชี้แจงก่อนส.ว.โหวต
    แหม ทีแรกที่ท่าน “อุตตม” ไม่ยอมลุกขึ้นชี้แจง สงสัยกำลังมึนอยู่กับเรื่องวุ่นๆในพรรคกระมั้ง หุหุ
                                                                                                                                                         มินนี่เมาธ์