'นัฑ'ยันวุฒิสภามีมติเลือก'สุชาติ'เป็นป.ป.ช.ถูกต้อง เพราะสนช.ไม่ใช่ส.ส.-ส.ว.


เพิ่มเพื่อน    

2 มิ.ย.63-นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการสำนักงานวุฒิสภา ในฐานะอดีตเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กล่าวว่า กรณีคุณสมบัติของนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ที่ถูกมองว่า ไม่สามารถเป็นกรรมการป.ป.ช.ได้ เนื่องจากพ้นจากตำแหน่งสนช.มาไม่ถึง 10ปีนั้น เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาป.ป.ช.ที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ได้มีมติชัดเจนว่า ตำแหน่งสนช. ไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในลักษณะส.ส.หรือส.ว. เพราะรัฐธรรมนูญเพียงกำหนดให้สนช.ในขณะนั้น ทำหน้าที่เป็นส.ส. และส.ว.เท่านั้น เป็นเพียงตำแหน่งเฉพาะกิจ แต่ไม่ถือเป็นตำแหน่งส.ส.หรือส.ว. อีกทั้งตามพ.ร.บ.กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาระบุชัดเจนว่า สนช.ไม่อยู่ในข่ายที่จะเข้ามาอยู่ในกองทุนดังกล่าวได้ 

ส่วนกรณีนายเจษฎ์ โทณวณิก ที่อดีตปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ปี2560 (กรธ.)ระบุตำแหน่งสนช.เข้าข่ายเป็นส.ส.และส.ว.นั้น ถือเป็นดุลยพินิจของแต่ละคน แต่ประเด็นดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาป.ป.ช.มีมติชัดเจนแล้วว่า สนช.ไม่ใช่ตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'