บิ๊กป้อมเปิดโครงการ"เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ"วันสิ่งแวดล้อมโลก ปลุกคนไทยคัดแยกขยะ ตั้ง 200 จุดรับพลาสติกทั่วกทม.-นนทบุรี


เพิ่มเพื่อน    

 

     วันที่ 5 มิ.. ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวโครงการ "เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ" (เมื่อคุณหมุนเวียน) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อหลัก "Time for Nature ถึงเวลา...คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ" พร้อมมอบ mock up ถังขยะให้กับผู้แทน 21 หน่วยงานราชการ เพื่อเป็นจุดคัดแยกขยะพลาสติก โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอการจัดกิจกรรม และปล่อยคาราวานรถ Drop Point รับคืนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single - use plastics) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) และ โครงการมือวิเศษ x วน ร่วมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร ทส. คณะผู้บริหารภาครัฐ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และกลุ่ม PPP Plastic ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวว่า ทุกวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก การเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” ถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศแสดงถึงพลังความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ที่คาดว่าจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึงร้อยละ 15 จากการใช้บริการรับส่งอาหาร หรือ Food Delivery ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อีกทั้งยังทำให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นทั้งในสังคม และขยะทะเล

    “ วันสิ่งแวดล้อมโลก กระทรวงทรัพย์ ได้ร่วมมือร่วมใจกับภาคประชาชน ภาคเอกชนในการรณรงค์การคัดแยกขยะพลาสติก เพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคืนประโยชน์กลับสู่สังคมไทย ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนมาร่วมปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ดำรงชีวิตโดยที่ไม่มีพลาสติก  เพื่อคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ ช่วยกันคัดแยกขยะพลาสติกสะอาด ขยะพลาสติกที่ปนเปื้อนอาหาร และทิ้งลงถังให้ถูกต้อง  “ พลเอกประวิตร กล่าว

 

 

               นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า การรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “Time for Nature ถึงเวลา....คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ” ถือเป็นจังหวะเดียวกันกับการที่ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 เห็นได้ชัดเจนว่า เมื่อมนุษย์หยุดกิจกรรม  เป็นเวลาของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่ได้หยุดพักและฟื้นฟู  ทุกคนควรกลับมามองตนเองว่า ธรรมชาติกำลังปรับสมดุลอย่างไร และส่งสัญญาณอะไรให้กับเราบ้าง นอกจากนี้ จากการที่ประชาชนใช้บริการ Food Delivery มากขึ้น ส่งผลให้เกิดขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว(Single-use Plastic) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15 จากปกติ 5,500 ตันต่อวัน เป็น 6,500 ตันต่อวัน  หรือใน1 วัน ก่อให้เกิดขยะพลาสติกจาก Food Delivery เฉลี่ย 11 ชิ้นต่อคน โดยไม่มีการคัดแยกใช้ซ้ำหรือรีไซเคิล  กระทรวงฯ ได้จัดทำโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) ขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างครบวงจรและเป็นรูปธรรม ประชาชนสามารถส่งคืนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) ผ่านจุดรับคืน (Drop point) ตามสถานที่ต่างๆ รวม 200 จุด ทั่วกรุงเทพฯ  อาทิ หน่วยงานภาครัฐทั้ง 20 กระทรวง และภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ กลุ่มความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)

     รมว.ทส. กล่าวว่า ขยะพลาสติกที่รวบรวมได้จากโครงการจะถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือ อัพไซเคิล เพื่อใช้ประโยชน์ใหม่  นำไปผ่านกระบวนการอัพไซเคิลเปลี่ยนเป็นจีวรรีไซเคิล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ ซึ่งบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้ร่วมกับวัดจากแดง ริเริ่มขึ้น หรือนำผลิตภัณฑ์ที่ได้มอบให้กับมูลนิธิสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาและช่วยชีวิตสัตว์ทะเล โดยจะวางแผนขยายเครือข่ายและยกระดับการดำเนินงานจัดการปัญหาขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น เช่น การคมนาคมขนส่งของประเทศ โครงข่ายอินเตอร์เน็ต และโทรคมนาคมต่างๆ

     “  ตามโรดแมฟการลดขยะพลาสติกในประเทศไทย ภายในปี 2565 จะเลิกใช้พลาสติกอีก 4 ชนิด คือ แก้วน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก ถาดโฟม และภายในปี 2573 หรือ 10 ปีจากนี้ จะรีไซเคิลพลาสติกให้ได้ 100%  วันนี้แต่ละก้าวที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เลิกใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยแทนที่ด้วยถุงพลาสติกที่มีความหนามากกว่า 36 ไมครอน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง  หากใช้นับ 100 ครั้งต่อคน ก็ลดขยะพลาสติกได้ 100 ใบ ช่วยลดขยะพลาสติกได้   สำหรับโครงการ”เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” ต้องขอความร่วมมือประชาชน เวลานี้มีนิวนอร์มอล ต้องร่วมกันฝ่าวิกฤตขยะพลาสติก “  นายวราวุธ กล่าว

 

 

      นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล กล่าวว่า กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 “TIME FOR NATURE ถึงเวลา....คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ” ที่ปีนี้ จัดขึ้น ณ  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากการเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) แล้ว  ยังได้มีการนำเสนอรายงานการติดตามประเมินผลการรณรงค์ตามนโยบายงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อีกด้วย โดยสำรวจกลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย จำนวน 2,164 คน ระหว่างวันที่ 16 เม.ย – 5 พ.ค. 2563 พบว่า ร้อยละ 99.68 รับรู้ว่ามีนโยบาย “งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วฯ” ร้อยละ 94.73 ได้มีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว เช่น ไม่รับถุงพลาสติก พกแก้วน้ำ ไม่ใช้หลอดพลาสติก พกกล่องข้าว ฯลฯ ร้อยละ 91.77 เห็นด้วยให้รัฐบาลดำเนินการตามนโยบาย “งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วฯ” ต่อไป ขณะที่ ร้อยละ 76.48 เห็นด้วยกับการออกกฎหมายกำหนดมาตรฐานถุงพลาสติกหูหิ้ว เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และ ร้อยละ 69.32 ประชาชนและผู้ประกอบการ ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย “งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วฯ” รวมทั้งมีการปล่อยคาราวานรถ Drop Point รับคืนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastics) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)    

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันเดียวกัน นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานพิธีปล่อยคาราวานรถ Drop Point รับคืนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เพื่อรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 63  โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างโครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) และโครงการมือวิเศษ X วน ด้วย

 

 

 

 


เมื่อวาน.....ผมหยิบข้อความที่ "ธนาธร" ประกาศกลางม็อบล้มเจ้าที่ท้องสนามหลวง เมื่อคืน ๑๙ กันยามาให้อ่านคงจำกันได้ ที่ว่า "วันนี้...เปิดประตูบานแรก" "วันนี้...เดินก้าวแรกไปด้วยกัน" นั่นน่ะ!

ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'