สวนดุสิตโพลเผยคนไทยยังไม่พร้อมให้ต่างชาติกลับเข้ามาเที่ยวยังห่วง COVID-19


เพิ่มเพื่อน    

 

14 มิ.ย.2563 ตามที่รัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์ หลังสถานการณ์ของโรค COVID-19 เริ่มคลี่คลาย และมีแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้กลับมาสร้างรายได้ เชิญชวนคนไทยท่องเที่ยวในประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นโดยเร็ว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี พฤติกรรมท่องเที่ยว ของ คนไทยหลังคลายล็อกดาวน์ จำนวนทั้งสิ้น 1,116 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1.  “5 จังหวัด” ที่ประชาชนอยากไปเที่ยวมากที่สุด หลังจากรัฐบาลประกาศคลายล็อกดาวน์
อันดับ 1    เชียงใหม่    31.00%
อันดับ 2    ประจวบคีรีขันธ์    28.14%
อันดับ 3    กรุงเทพมหานคร    19.35%
อันดับ 4    ชลบุรี    18.55%
อันดับ 5    กาญจนบุรี    11.92%

2.  ประชาชนคิดว่าควรท่องเที่ยวอย่างไร? จึงจะปลอดภัยจาก COVID-19
อันดับ 1    ควบคุม จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามขนาดของแต่ละพื้นที่    83.29%
อันดับ 2    เลือกสถานที่ที่มีการทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง    82.84%
อันดับ 3    มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยว    78.50%
อันดับ 4    ผู้ให้บริการ พนักงานขับรถ ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่    74.07%
อันดับ 5    จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้แก่นักท่องเที่ยว    72.09%
อันดับ 6    เว้นระยะห่างทางสังคม    69.56%
อันดับ 7    เที่ยวคนเดียวหรือไปเป็นกลุ่มเล็ก ไม่ไปเป็นกลุ่มใหญ่    53.84%

3. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งภายในระยะเวลาเท่าใด?
อันดับ 1    1 ปี        41.40%
อันดับ 2    ภายใน 6 เดือน    25.90%
อันดับ 3    2 ปี        20.52%
อันดับ 4    มากกว่า 2 ปี    12.18%

4. ประชาชนอยากให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยหรือไม่?
อันดับ 1    ไม่อยากให้เข้ามา อยากเชิญชวนให้คนไทยเที่ยวในประเทศก่อน    54.39%
อันดับ 2    อยากให้เข้ามาเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศ     24.28%
อันดับ 3    ไม่อยากให้เข้ามา เพราะกลัวแพร่เชื้อโควิด-19            21.33%
                                                                                                               สวนดุสิตโพล


๑๔ ตุลา ๑๖ ๖ ตุลา ๑๙ พฤษภาทมิฬ ๓๕ ผมเห็นมาทุกม็อบ เข้าไปอยู่ในม็อบก็มี

เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ