ภูเก็ตจ่อผุด'ภูเก็ตสมาร์ทเช็คพ้อยท์'คุมโควิดบก-น้ำ-อากาศ


เพิ่มเพื่อน    

14 มิ.ย.63 -  การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 38/2563 โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ มี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคารคอซิมบี้  ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 

นายภัคพงศ์  ระบุว่า  สายการบินที่จะกลับมาทำการบินกับท่าอากาศยานภูเก็ต  ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คือ  สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย  ส่วนในวันที่ 19 มิถุนายน 2563  สายการบินไทยไลออนส์แอร์  โดยสรุป ระหว่างวันที่ 19-30 มิถุนายน 2563 จะมีผู้โดยสารเข้าและออกท่าอากาศยานภูเก็ต ต่อวัน จำนวน 2,730 คน  ผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 

นายภัคพงศ์  กล่าวด้วยว่า ทางจังหวัด โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต  ได้ขอให้ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการซักซ้อมกรณีหากพบผู้โดยสารมีไข้สูงและไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีความพร้อมในการส่งต่อผู้ป่วยในเวลารวดเร็ว 

ด้านการรายงานผลการดำเนินการควอรันทีน  การเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ทางเรือ  ปัจจุบัน มีการโลคอล ควอรันทีน ที่ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ฯรวม 69 ห้อง รวม 73 ราย ในจำนวนนี้เข้าข่ายกลุ่มเฝ้าระวังสอบสวนโรค 1 ราย และ ได้พิจารณา สถานที่โลคอลควอรันทีน เพิ่มขึ้นมาเป็นแห่งที่ 2 คือ โรงแรมเพียวแมนชั่น 

นายภัคพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ต ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ และผ่านด่านท่าฉัตรไชย ใช้แอพพลิเคชั่นสมาร์ทเช็คอินของ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ส่วนแอพพลิเคชั่นภูเก็ตสมาร์ทเช็คพ้อยท์ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบจะต้องหารือกับศบค.ส่วนกลางก่อนนำมาใช้  ถ้าออกแบบระบบได้ อาจมีการเปิดด่านท่าฉัตรไชย อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งประกาศใช้แอพพลิเคชั่นภูเก็ตสมาร์ทเช็คพ้อยท์ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติ เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตมีความปลอดภัย ปลอดโรค โดยทำคู่ขนานกับด่านท่าฉัตรไชย และจะนำไปใข้ที่ท่าเรือและท่าอากาศยานภูเก็ต ต่อไป .


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก