ศูนย์วัฒนธรรมฯ ปรับการแสดงยุค New Normal รับเปิดพื้นที่เดือน ก.ค.นี้


เพิ่มเพื่อน    


 

 

     วันที่ 15 มิ.ย. -  นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ศบค.มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ให้โรงมหรสพ งานแสดงดนตรี คอนเสิร์ตสามารถเปิดได้แต่ตั้งลดความหนาแน่นนั้น ในส่วนของ สวธ.ได้เตรียมความพร้อมและจัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่หอประชุมใหญ่/หอประชุมเล็ก และบริเวณลานกลางแจ้งของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ศวธ.) อย่างเคร่งครัดตามแบบวิถีใหม่ โดยในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 กว่า 2 เดือนได้ยกเลิกตารางการแสดงของผู้ขอเช่าพื้นที่ทั้งหมดไป และเมื่อรัฐบาลเริ่มมีนโยบายผ่อนปรนกิจการระยะต่างๆ  จึงได้หารือกับผู้เช่าพื้นที่ร่วมวางมาตรการป้องกันตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แบ่งการดำเนินการเป็น  2 ลักษณะ คือ 1.การแสดงแบบไม่มีคนดู เป็นลักษณะการบันทึกถ่ายทำวิดีโอและจัดทำเป็นคลิปเผยแพร่ โดยจำกัดจำนวนผู้แสดง นักดนตรี และเจ้าหน้าที่เทคนิคต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

     นายชาย กล่าวว่า  2. การแสดงแบบมีผู้เข้มชม แบ่งแยกย่อยเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วยมาตรการสำหรับ ศวธ. จะให้มีจุดลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ มีจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ เจ้าหน้าที่สามใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร เว้นระยะห่างจุดพักคอย ห้องแต่งตัวนักแสดง มีจุดเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือรอบบริเวณ เพิ่มความถี่ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ,มาตราการสำหรับผู้เช่าใช้พื้นที่จัดแสดงจะต้องกำหนดมาตรการตามประกาศของ สธ. และแจ้งมายัง ศวธ.รับทราบก่อนวันแสดง 15 วัน การจัดการแสดงห้ามไม่ให้เกิน 2 ชั่วโมง  และมาตรการสำหรับผู้มาชมการแสดง ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ลงทะเบียนติดตามไทยชนะ จองคิวรับบัตรการแสดงและชำระเงินล่วงหน้าด้วยระบบออนไลน์หรือโทรศัพท์ หลังเสร็จสิ้นจากการชมการแสดงให้ติดตามสังเกตตนเองหากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบต้องไปพบแพทย์ทันที  

     " ทางศูนย์วัฒนธรรมฯ มีความพร้อมสำหรับเปิดพื้นที่การแสดงแล้ว โดยในเดือน ก.ค.นี้ ผู้หน่วยงานและผู้ขอเข้าใช้พื้นที่จัดการแสดงของมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ  รอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า  Royal Bangkok Symphony Orchestra หรือ RBSO จัดการแสดงบริเวณลางกลางแจ้ง รวมถึงการประกวดการแสดงดนตรีพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทาน ณ หอประชุมเล็ก แบบไม่มีผู้เข้าชม  และในเดือน ส.ค. จะมีการแสดงคอนเสิร์ต เพื่อครู ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก 2 ศิลปินแห่งชาติ ที่เลื่อนจัดการแสดงจากเดือน ก.พ.63 มา สำหรับผู้ที่สนใจขอเช่าพื้นที่จัดกิจกรรมและการแสดงสามารถตรวจสอบวัน เวลา และมาตรการต่างๆ ได้ทางเว็ปไซต์ สวธ.   www.culture.go.th " นายชาย กล่าว

 


เห็นคนไทยกระฟัดกระเฟียดเอากับรัฐบาลเรื่องวัคซีน นึกถึงตอนเป็นนักเรียน

"วัคซีน" ที่เป็นวรรค-เป็นเวร
เมื่อ"ขาใหญ่"เขาจะใส่กัน
สเตร็คฟัสส์ "แยกอีสาน"
จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'