'ศรีสุวรรณ'เล็งร้องเยียวยาพระวันละ150บาทแทน60บาท


เพิ่มเพื่อน    

17 มิ.ย.2563 - นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊กว่า สมาคมฯได้รับการร้องขอมาจากภิกษุสงฆ์หลายจังหวัดทั่วประเทศ กรณีที่นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมาถึงมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ จากสถานการณ์โควิด-19 เพียงรูปละ 60 บาทต่อวันนั้น เงินช่วยเหลือเยียวยาพระสงฆ์ในวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศที่รัฐบาลออกมาแถลงจะจัดสรรให้ดังกล่าวนั้น ไม่ตอบโจทย์ต่อความเป็นจริง แม้ว่าพระสงฆ์จะเป็นผู้ปล่อยวางละกิเลสแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีความจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการครองสมณะเพศ ด้วยจากศีลของพระไม่สามารถที่จะไปซื้อภัตตาหารมาขบฉันเหมือนญาติโยมได้ แต่พระมีภารกิจที่อาจต้องใช้เงินอีกมากมายที่จะต้องปฏิบัติอีกมาก รวมทั้งทางวัดก็มีภาระที่จะต้องจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่เป็นค่าส่วนกลางแต่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิก-19 มักไม่มีญาติโยมมาทำบุญเลยหรือมีก็น้อยมาก รัฐควรจะให้การเยียวยาด้านค่าสาธารณูปโภคกับทางวัดด้วย 

ทั้งนี้หากมองตามหลักรัฐธรรมนูญ ประชาชนชาวไทยทุกคนควรมีสิทธิทางการเมือง สิทธิพลเมือง สิทธิทางสังคม สิทธิทางเศรษฐกิจ สิทธิทางวัฒนธรรมเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ แต่พระสงฆ์กลับถูกตัดสิทธิ์ไปแทบทั้งหมด กลายเป็นบุคคลชั้นสอง โดยเฉพาะสิทธิทางเศรษฐกิจ จึงเห็นว่าควรมีการช่วยเหลือพระให้มากกว่านี้อย่าให้เกิดความรู้สึกว่าพระเป็นบุคคลชั้นสองของประเทศ ไม่เหมือนศาสนาอื่นที่รัฐทุ่มเทถึงขนาดบัญญัติกฎหมายมาปกป้อง ส่งเสริม ดูแล อาทิ การบริการให้เดินทางไปแสวงบุญโดยเครื่องบิน ไปทำศาสนพิธีทางศาสนาในแต่ละปียังต่างประเทศได้ ฯลฯ 

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะเดินทางไปร้องเรียนต่อกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้ช่วยพิจารณาหารือกันในการทำข้อเสนอ หรือแนะนำไปยังรัฐบาลเพื่อหาทิศทางช่วยเหลือพระสงฆ์ให้มากขึ้นกว่ารูปละ 60 บาท/วัน ซึ่งอาจจะประมาณกึ่งหนึ่งของอัตราค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ หรือประมาณ 150 บาทต่อรูป/วัน และการเสนอให้หน่วยงานทางด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ได้ยกเว้นการเก็บค่าไฟฟ้า และค่าประปากับวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ ก็จะยิ่งเป็นบุญกุศลต่อพระสงฆ์และพระศาสนายิ่งๆขึ้นไป โดยจะไปยื่นคำร้องในวันพุธที่ 17 มิ.ย. เวลา 13.00 น. ณ รัฐสภาเกียกกาย 
 


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน