'นิวยอร์ก'ยิ้มออกบ้างยอดผู้ป่วยและตายจากไวรัสมรณะลดต่ำลง


เพิ่มเพื่อน    

17 มิ.ย.2563 – สถานกงสุลใหญ่ประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมกราฟฟิกระบุว่า ขอเรียนรายงานพัฒนาการล่าสุดของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในรัฐและนครนิวยอร์ก ตามที่ประมวลจากแหล่งข่าวต่าง ๆ ดังนี้

1. การแถลงข่าวของนาย Andrew Cuomo ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1.1 นับจนถึง 16 มิ.ย. 2563 เวลา 16.00 น. (เวลาสหรัฐ) รัฐ/ นครนิวยอร์ก พบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 389,349 คน โดยแบ่งเป็นในรัฐนิวยอร์ก จำนวน 174,007 คน และนครนิวยอร์ก จำนวน 215,342 คน ซึ่งสูงที่สุดในสหรัฐ และเสียชีวิต จำนวน 24,586 คน

1.2 ขณะที่บางรัฐมีแนวโน้มผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น แต่รัฐนิวยอร์กกลับมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลง โดยเมื่อ 15 มิ.ย. 2563 มีเพียง 1,538 คน ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ 20 มี.ค. 2563 ขณะนี้ จำนวนผู้เสียชีวิตที่คำนวณแบบ three-day rolling average เท่ากับ 24 คน ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ 20 มี.ค. 2563

1.3 ขณะนี้ รัฐนิวยอร์กได้ตรวจทดสอบการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของประชาชนไปแล้วกว่า 3 ล้านคน ซึ่งสูงกว่ารัฐอื่นในสหรัฐ และหากคิดเป็นต่อรายหัวประชากร ก็จะสูงที่สุดในโลกเช่นกัน

1.4 อนุญาตให้โรงพยาบาลใช้วิจารณญาณในการรับแขกที่มาเยี่ยมผู้ป่วยได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของรัฐอย่างเคร่งครัด อาทิ จำกัดเวลาเข้าเยี่ยม ผู้มาเยี่ยมจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล รวมทั้งต้องตรวจสอบอาการและอุณหภูมิของร่างกายก่อนพบกับผู้ป่วย

1.5 การแข่งขันเทนนิส U.S. Open จะมีขึ้นระหว่าง 31 ส.ค. – 13 ก.ย. 2563 ในเขต Queens โดยไม่อนุญาตให้มีผู้เข้าชมในสนาม ทั้งนี้ U.S. Tennis Authority (USTA) จะดำเนินมาตรการความปลอดภัยพิเศษให้กับผู้เล่นและ จนท. ได้แก่ การตรวจทดสอบการติดเชื้อ การทำความสะอาดสถานที่และบริเวณพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ การจัดที่พัก/ ยานพาหนะ

2. การแถลงข่าวของนาย Bill de Blasio นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 2.1 ทีม Test and Trace Core ซึ่งทำหน้าที่ contact tracer ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน ได้ตรวจสอบย้อนรอยบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 4,300 คน ซึ่งทีมจะมอบหมายให้มี resource navigator ทำหน้าที่ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ให้กับบุคคลนั้น ๆ ที่กักตัวโดยสมัครใจ รวมทั้งเก็บรายละเอียดหมายเลขติดต่อและข้อมูลส่วนบุคคล

2.2 เมื่อ 15 มิ.ย. 2563 นครนิวยอร์ก (1) มีอัตราส่วนผู้ติดเชื้อต่อผู้ตรวจทดสอบทั้งหมดอยู่ร้อยละ 2 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐกำหนดสำหรับเปิดเมืองที่ร้อยละ 15 (2) จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ที่รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลอยู่ที่ 52 คน ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่รัฐกำหนดสำหรับเปิดเมืองที่ 200 คน และ (3) จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือรักษาตัวใน ICU อยู่ที่ 334 คน ซึ่งต่ำว่าเกณฑ์ที่รัฐกำหนดสำหรับเปิดเมืองที่ 375 คน

2.3 นครนิวยอร์กเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ phase 2 of reopening ในวันที่ 22 มิ.ย. 2563 (หมายเหตุ phase 1 เริ่ม 8 มิ.ย. 2563 และแต่ละ phase ห่างกัน 14 วัน) หากสถิติอยู่ในเกณฑ์ดีและรัฐนิวยอร์กเห็นชอบ อย่างไรก็ดี นาย de Blasio เห็นว่าควรเริ่มต้น phase 2 ช้ากว่านั้น โดยอาจเป็นต้น ก.ค. 2563 ทั้งนี้ ธุรกิจที่อนุญาตให้เปิดในช่วงดังกล่าวภายใต้ COVID-19 guidelines ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก และ สนง. ต่าง ๆ ขณะที่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่มีพื้นที่มากกว่า 100,000 ตารางฟุต ยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้เปิด เช่นเดียวกันกับการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมากและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ คอนเสิร์ต การประชุม การแสดง หรือการนำเสนอผลงานต่อหน้าสาธารณชน ยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ.


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน