สศร.เยียวยานักมายากลไทย จัดโชว์กลมหัศจรรย์ออนไลน์ เผยแพร่ศาสตร์ศิลปะการแสดง


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

     วันที่ 19 มิ.ย. - ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด- 19  ส่งผลกระทบทำให้ศิลปินและนักแสดงร่วมสมัยได้รับความเดือดร้อน โดยศิลปินด้านวิทยากรเป็นอาชีพหนึ่งที่ไม่สามารถรวมตัวกันจัดกิจกรรม สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานได้ตามปกติ  ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง และมีค่าใช้จ่ายสะสม การดำเนินชีวิตมีความยากลำบาก   สศร.  จึงดำเนินโครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วยจิตสำนึก สาขาศิลปะการแสดง โดยการจัดกิจกรรมเผยแพร่สื่อวิทยากลออนไลน์ เพื่อปรับรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาศิลปินกลุ่มนี้  โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคมวิทยากลแห่งประเทศไทย มีพื้นที่ในการพัฒนางานแสดงด้านวิทยากลให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการนำเสนอความรู้ความสามารถโดยใช้หลักของวิทยาศาสตร์และการแสดง การใช้ท่าทาง ละครใบ้  การเบี่ยงเบนความสนใจ ศิลปะการพูด การบาลานซ์สิ่งของ และการโยนของ ของศิลปิน ไปสู่ เด็ก เยาวชน  รวมถึงประชาชน ให้ผ่อนคลายความตึงเครียดในช่วงเวลานี้

       ดร.วิมลลักษณ์ กล่าวอีกว่า   กิจกรรมเผยแพร่สื่อวิทยากลออนไลน์  จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 มิ.ย.   ตั้งแต่เวลา 19.30  น. – 21.00  น. ผ่านเพจ https://www.facebook.com/MagicAssociationofThaiLand  โดยสามารถรับชมได้ฟรี  โดยมีศิลปินนักแสดงมายากลในประเทศไทยเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก และสร้างสรรค์งานทั้งในรูปแบบของการนำเสนอองค์ความรู้ และการแสดงเพื่อมอบความบันเทิงที่หลากหลายและน่าสนใจกว่า 20  ผลงาน  นอกจากนี้ สศร.ยังสนับสนุนจัดการแสดงเทศกาลหุ่นร่วมสมัยออนไลน์  โดยเป็นการรวมกลุ่ม การแสดงคณะหุ่นไทยกว่า 20 คณะ มาเผยแพร่การแสดงความวิจิตรงดงามของหุ่นไทยที่หาชมยาก อาทิ หุ่นสายเสมา หุ่นหลวง หุ่นกระบอก หุ่นวังหน้า หุ่นละครเล็ก หนังใหญ่ หนังตะลุง หนังบักตื้อ และหุ่นไทยร่วมสมัย    ผ่านเพจ https://www.facebook.com/HarmonyPuppetTH/ จนถึงวันที่ 20  มิ.ย. ช่วงเวลา 15.00 -19.00 น.ด้วย

 

 

 


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"