พวกชังชาติหยุด! 'หมอวรงค์'ซัดเลิกจมปลักบิดเบือนอดีต ชี้ภารกิจ2475จบแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

22 มิ.ย. 63 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า ภารกิจ2475 มีแต่พวกชังชาติที่ยังไม่จบ

“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร”

นี่คือพระราชหัตถเลขาของในหลวงรัชกาลที่ 7 ที่สะท้อนให้เห็นว่า พระองค์ได้สละอำนาจของพระองค์ ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประเด็นสำคัญอยู่ที่ มีนักการเมืองกลุ่มหนึ่ง พยายามที่จะสร้างกระแสว่าการปฏิวัติ 2475 ยังไม่จบ ประกอบกับพฤติกรรมจาบจ้างต่างกรรม ต่างวาระ รวมทั้งการที่ต้องการให้ยกเลิกมาตรา112 จึงทำให้ตีความได้ว่า ภารกิจ2475 ยังไม่จบ นั่นคือความพยายามปลุกกระแส ล้มล้างสถาบันเบื้องสูง

สิ่งที่คนกลุ่มนี้ อาจจะลืมไปหรือไม่ได้ศึกษานั่นคือ รากเหง้าที่มาที่ไปของประเทศไทยนั้น มีความเป็นมาอย่างไร

อย่าลืมว่าประเทศไทย ไม่ใช่เริ่มต้นเมื่อ 2475 แต่มีพัฒนาการมาร่วม 800 ปี นับ ตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ขับไล่ขอมของอาณาจักรละโว้ ออกจากสุโขทัย ตั้งแต่ปีพ.ศ.1792 และสถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นมา และพัฒนาการเรื่อยมา
รวมทั้งการประกาศเอกราชครั้งที่หนึ่ง โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในปี พ.ศ.2127 และการรวบรวมอาณาจักรไทยให้เป็นปึกแผ่นหลังเสียกรุงครั้งที่สอง ในปี พ.ศ.2310 ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือแม้แต่การเสด็จประพาสยุโรปของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เพื่อสร้างพันธมิตรในช่วงยุคล่าอาณานิคม

นี่คือประวัติศาสตร์การสร้างชาติ การต่อสู้ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงเวลาตลอดเกือบ 800 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้ประชาชนชาวไทยมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน
ที่สำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกยุคทุกสมัย ไม่มีประวัติของการกดขี่ข่มเหงรังแกประชาชน เหมือนบางประเทศ มีแต่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน จึงเปรียบได้กับพ่อปกครองลูก ไม่แปลกที่สังคมไทยจะนับถือพระมหากษัตริย์ คือพ่อของแผ่นดิน และเป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของชาติ

ดังนั้นเหตุการณ์ 2475 จึงเป็นจุดเปลี่ยนผ่าน ของกระแสสังคมในช่วงหนึ่งของไทย เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการปกครอง ให้รับกับกระแสประชาธิปไตยของโลก ที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 แม้พระองค์จะถูกแย่งชิง จากชนชั้นนำที่เรียกคณะราษฎร ร่วมกับผู้นำกองทัพในขณะนั้น แต่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้แล้ว จึงยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสงบ สันติ ไม่มีการรบราฆ่าฟันเหมือนบางประเทศ

การที่มีนักการเมืองกลุ่มหนึ่ง พยายามสร้างกระแสว่า ภารกิจ2475 ยังไม่เสร็จสิ้น ให้ยกเลิกมาตรา 112 จึงเป็นความพยายามสร้างกระแสเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ที่ลืมรากความเป็นมาของชาติ และไม่ใช่วิถีไทย ที่เป็นอัตตลักษณ์ของประเทศ ซึ่งไม่มีทางที่คนไทยจะยอมให้เกิดขึ้น

หยุดจมปลักบิดเบือนอดีต หวังสร้างความเกลียดชัง ควรที่จะช่วยกันทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้า เพื่อความเจริญของประเทศ ความอยู่ดีกินดี และความผาสุกของประชาชน

ดังนั้นภารกิจ 2475จึงจบแล้ว เหลือแต่พวกชังชาติเท่านั้นที่ยังไม่จบ".

 


"ธรรมศาสตร์" เดี๋ยวนี้ เปิดสอนคณะใหม่ๆ เก๋ไก๋จัง นอกจาก "คณะไสยศาสตร์สามสัส" แล้ว ยังเปิด "คณะสถุลศาสตร์การเมือง" ขึ้นมาอีกคณะ! บัณฑิตรุ่นแรกที่ขึ้นหน้า-ขึ้นตา เห็นจะไม่มีใครเกินนางสาวปนัสยา หรือ "รุ้ง"

อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน