'ศรีสุวรรณ'เตรียมลุยร้อง'สมศักดิ์'เปิดทาง'วัฒนา'สู้คดี


เพิ่มเพื่อน    

24 มิ.ย.2563 - นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า  ตามที่สมาคมฯ ได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามทวงถามหนังสือที่นายวัฒนา อัศวเหม อดีต รมช.มหาดไทย ที่เคยร้องขอโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามนโยบายสมานสามัคคีของนายกฯ เมื่อปี 2559 และขอการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ เนื่องจากนายวัฒนายืนยันว่ามีหลักฐานใหม่ที่เป็นเงื่อนไขที่สามารถขอให้ศาลรื้อฟื้นคดีได้นั้น ตามพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ 2526 ประกอบระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ 2560 การขอรื้อฟื้นคดีอาญาเพื่อขอพิจารณาใหม่นั้น สามารถทำได้หากเข้าเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดใน 3 ข้อคือ 

1.คำเบิกความของพยานในคดีเดิมนั้นเป็นเท็จ หรือ 2.พยานหลักฐานเดิมปลอมหรือเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้องตรงกับความจริง หรือ 3.มีพยานหลักฐานใหม่ ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ โดยที่พยานหลักฐานนั้นๆ มิได้มีการกล่าวอ้างหรือใช้นำสืบในคดีเดิม และต้องไม่ใช่เป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่ก่อนแล้ว และผู้ร้องทราบดี เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุแต่มิได้นำมาสืบในคดีเดิม โดยพยานหลักฐานใหม่นั้นมีความสำคัญมากพอจะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาคดีเดิม เช่น คดีเดิมฟ้องผิดตัวหรือถูกใส่ความ เป็นต้น โดยที่นายวัฒนายืนยันมาโดยตลอดว่า มีพยานหลักฐานใหม่และถูกใส่ความ และสามารถพิสูจน์ได้ว่าคำเบิกความของพยานในคดีเดิมนั้นเป็นเท็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจโดยมิชอบในสมัยดำรงตำแหน่ง รมช.มหาดไทยเพื่อบังคับให้สภา อบต.คลองด่าน ประชุมให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ซึ่งต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติและมีหนังสือยืนยันแล้วว่า ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหาจึงมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป

“การรื้อฟื้นคดีดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายผู้ต้องรับโทษหรือผู้สืบสันดานหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นคำร้องให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะมีคณะกรรมการพิจารณารับคำร้องขอการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน และกรรมการอื่นอีก 10 คน ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาตามคำขอได้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาว่าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานการขอรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นมาพิจารณาใหม่นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์หรือไม่”

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจึงจะนำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่ดังกล่าวไปยื่นคำร้องต่อ รมว.กระทรวงยุติธรรม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าวต่อไป ในวันพฤหัสที่ 25 มิ.ย.63 เวลา 10.00 น. ณ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการ อาคาร A อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.
 


คอยฟังนะครับ! กรณี "สั่งไม่ฟ้อง" วรยุทธ อยู่วิทยา หรือ "บอส เรดบูล" บัดนี้ คณะทำงานที่อัยการสูงสุดตั้งให้ตรวจสอบ "มีคำตอบ" แล้ว

บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'
'ซื้อเวลาได้-ซื้อศรัทธาไม่ได้'