เตรียมปรับปรุงโครงสร้างองค์การค้าฯ พลิกฟื้นธุรกิจ พบการชำระหนี้ยังไม่น่าพอใจ


เพิ่มเพื่อน    

24 มิ.ย.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆในี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้มีการรายงานเรื่องการชำระเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือเรียน พร้อมทั้งได้มีการเสนอแผนรายรับรายจ่ายขององค์การค้าของ สกสค. ซึ่งถือว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากขณะนี้องค์การค้าของ สกสค.ยังเป็นองค์กรที่มีหนี้สิ้นค้างชำระอยู่ ดังนั้นจึงเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบ โดยตนได้ให้ข้อกังวลว่าจะทำอย่างไรจึงจะพลิกฟื้นธุรกิจให้ขับเคลื่อนไปได้ และไม่มีหนี้สิ้นค้างชำระ ในส่วนของจ้างพนักงานองค์การค้าของ สกสค. ที่ขณะนี้มีการหยุดจ้าง และบางส่วนได้รับเงินเดือนเพียง ร้อยละ 75 ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว จะมีการดำเนินการฟ้องร้องนั้น ตนมองว่าเป็นสิทธิที่เจ้าหน้าที่ขององค์การค้าของ สกสค. สามารถคิดได้ถึงความเหมาะสม ว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-19 หรือ โควิด-19 นี้ คนกลุ่มดังกล่าวได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมหรือไม่ ถ้ามีความไม่เหมาะสมหรือมีข้อกังวลอะไร ก็สามารถดำเนินการในส่วนที่คิดว่าถูกต้องได้ สำหรับข้อเสนอเรื่องที่ต้องการให้โดนย้ายองค์การค้าของ สกสค.เข้ามาอยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นั้น ที่ประชุมเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างองค์การค้าของ สกสค. ที่จะต้องปรับให้มีความทันสมัย เกิดประสิทธิภาพและพร้อมสำหรับการแข่งขัน เพราะหลังการที่เราประสบการสถานการณ์ โควิด-19 นั้น ตนมองว่าเราควรที่จะมีการปรับปรุงองค์กรให้พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้า อีกทั้งที่ผ่านมาตนได้เห็นกระบวนการการทำงานขององค์การค้าของ สกสค. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดพิมพ์ การจัดส่งหนังสือเรียน การรับหนังสือเรียนของโรงเรียนต่างๆ ดังนั้นตนเชื่อว่าการตัดสินใจปรับปรุงองค์กรจะไปในทิศทางที่เหมาะสม อีกทั้งตนยังได้แนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในอนาคตให้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ต้องทำให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การปรับรูปแบบองค์กรทุกคนก็ต้องมีผลกระทบ ทั้ง ศธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพียงแต่ว่าทุกฝ่ายจะรับได้หรือไม่


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน