ศธ. เตรียม สร้างมาตรฐานการจัดทำ โรงเรียนคุณภาพในอนาคต


เพิ่มเพื่อน    

24มิ.ย.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) และโรงเรียนประชารัฐ (CONNEXT ED) ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือโครงการต่างๆ ที่มีผู้สนับสนุนโดยเฉพาะภาคเอกชนและงบประมาณของภาครัฐ เช่น โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนร่วมพัฒนาโรงเรียนนิติบุคคล โรงเรียนนวัตกรรมพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างโครงการเหล่านี้ เพื่อที่จะสร้างเป็นมาตรฐานในการจัดทำโรงเรียนคุณภาพในอนาคต ว่าจะต้องดำเนิการไปในทิศทางใด อย่างไรบ้าง และก็จะทำให้โรงเรียนกลุ่มนี้มีปริมาณมากขึ้นได้อย่างไร ขณะเดียวกันจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานพื้นฐานที่เหมาะสมในการเป็นโรงเรียน เช่น โรงเรียนที่ปลอดยาเสพติด ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งถือเป็นมาตรฐานพื้นฐาน และที่สำคัญจะต้องมีการประเมินถึงคุณภาพที่โรงเรียนจะมีการพัฒนาขึ้นทุกปี ลดงานเอกสารของคุณครู เพื่อที่ทำให้ครูมีเวลามากขึ้นกับนักเรียนมากขึ้น และเมื่อโรงเรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจน ก็จะสามารถมุ่งเข้าสู่แนวทางการพัฒนาตามบริบทต่างๆ ที่โรงเรียนแต่ละแห่งได้วางเป้าหมายเอาไว้

“หลังจากนี้จะมีการหารือร่วมกับภาคเอกชน เพื่อนำแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมจะปรับมาเชื่อมโยงกับความสนใจของภาคเอกชน ซึ่งจะมีแนวทางในการรวมโปรแกรมหรือหลักสูตรต่างๆ สร้างความยืดหยุ่นในโครงสร้างต่างๆ ความก้าวหน้า ทั้งของโรงเรียน และครูเพื่อวางเป้าหมายในอนาคต ขณะที่ทางด้านภาคเอกชนเองก็มีประเด็นที่ ต้องการให้ทาง ศธ.ปรับ คือ การสร้างความเข้าใจจากส่วนกลางที่เข้าไปช่วยสร้างความเข้าใจตรงกัน และการบริหารจัดการบุคลากรที่เหมาะสมเข้ามา”รมว.ศธ.กล่าว


โทษทีเถอะ.... มัวไปนอนเล่นที่โรงพยาบาลซะ ๒ วัน เรื่อง "ตำรวจ-อัยการ" สั่งไม่ฟ้อง "นายบอส เรดบูล" เลยเหมือนผม "สับไกค้าง"

ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?